Наукова школа “Комбінаторна оптимізація, планування та прийняття рішень в складних системах” заснована у 1980 році д.т.н., проф. Павловим О.А. на базі кафедри автоматизованих систем управління. Відомі представники наукової школи – член-кор. НАНУ: Лисенко Юрій Григорович, д.т.н., проф.: Томашевський Валентин Миколайович, Теленик Сергій Федорович, Гриша Сергій Миколайович (1952 – 2010), Банашак Збігнев Антоні (Польща), Кошкін Костянтин Вікторович, Чернов Сергій Костянтинович, к.т.н., с.н.с.: Місюра Олена Борисівна, Щербатенко Олег Вікторович, Михайлов Володимир Волевич, к.ф.-м.н.: Аксьонова (Павлова) Людмила Олександрівна, к.т.н., доц.: Ковалюк Тетяна Володимірівна, Гриша Олена Василівна, Жданова Олена Григорівна, Жураковська Оксана Сергіївна, Баклан Ігор Всеволодович, Ліщук Катерина Ігорівна, к.т.н., н.с.: Мельников Олег Валентинович, к.т.н., ст. викл.: Сперкач Майя Олегівна та ін.

З початку і до теперішнього часу школу очолює Павлов Олександр Анатолійович – докт. техн. наук, професор, академік академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого академії наук вищої школи України. У 1967 закінчив Київський політехнічний інститут, у 1970 р. захистив кандидатську, а в 1977 р. – докторську дисертацію.  З 1974 р. – доцент, з 1979 р. – професор, з 1981 р. – завідуючий кафедрою, з 1995 р. – декан факультету інформатики та обчислювальної техніки. Павлов О.А. входить до 30 найцитованіших вчених КПІ у Google Scholar, кількість його цитувань – 462, індекс Хірша – 10 (див. http://scholar.google.com.ua/citations?user=9VoteXkAAAAJ&hl=ru).

Школа налічує більше 250 учнів в Україні та 7 країнах світу. За період діяльності наукової школи підготовлено 53 доктора наук та 118 кандидатів наук.Під керівництвом д.т.н. проф. О.А. Павлова захищено 7 докторських (Лисенко Ю.Г., Теленик С.Ф., Кошкін К.В., Банашек З.А. (Польща), Чернов С.К., Томашевський В.М., Гриша С.М.) та 35 кандидатських дисертацій (Лузан А.В., Некрасов В.М., Вольвах А.Г., Гриша С.М., Лисенко Ю.Г., Теленик С.Ф., Жевновак С.С., Москаленко А.И., Юдаков А.Г., Жихарев А.Л., Місюра О.Б., Новинський В.П., Купрашвілі А.Ю., Жданова О.Г., Галицька І.Є., Баклан І.В., Цокол С.Л., Рубан Ю.Г., Денисюк В.Н., Щербатенко О.В., Галяпа А.А., Печурін М.К., Ковалюк Т.В., Михайлов В.В., Павлова Л.О., представники Китаю Хань Юй, Ван Інхуейн, Чень Хунсінь, представник Марокко Алауі Ісмаілі Юнес, Вакуленко О.С., Ліщук К.І., Мельников О.В., Іванова Г.А., Штанькевич О.С., Сперкач М.О. Також дисертаційні роботи захищались під керівництвом усіх докторів – учнів Павлова О.А. Зокрема, член-кор. НАНУ Лисенко Ю.Г. підготував 57 докторів та 112 кандидатів наук, а д.т.н. проф. Збігнев А. Банашак (Польща) – 15 докторів наук, з них 6 із відзнакою.