Муха Ірина Павлівна
Муха Ірина Павлівна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Працює з 1984 р. у Київському політехнічному інституті.

У 1984 р. закінчила Київський політехнічний інститут з відзнакою за спеціальністю автоматизовані системи управління.
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06  “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології “.
У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.

Галузь наукових інтересів – мови програмування.
Автор 12 наукових праць, чотирьох методичних розробок за різними дисциплінами.

Викладає на кафедрі  дисципліни:

 “Основи програмування”

“WEB- дизайн ”

“Основи програмування та алгоритмічні мови”

“Об’єктно-орієнтоване програмування”

“Функціональний та опуклий аналіз” 

Основні наукові публікації за останні 5 років

  1. Анализ алгоритмов поиска в сложных структурах данных – Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: Гос. Аэроком. Ун-т “ХАИ”, 2006
  2. The analysis of tasks of search in difficult structures of the data (доповідь на конференції) – 2006, International scientific conference UNITECH’06,Technical university of Gabrovo
  3. Разработка тензометрического модуля механических аэродинамических весов  (додовідь на конференції) –  International scientific conference UNITECH’07,Technical university of Gabrovo, 2007
  4. Побудова моделі знань при проектуванні автоматизованої навчальної системи (доповідь на конференції) // Розробка та впровадження експериментальної моделі індивідуального навчання дітей спеціалізованої школи «Надія» засобами сучасних навчаючих апаратно-програмних систем: Матеріали 1-ої наук.-техн. конф., НТУУ “КПІ”, 2009
  5. Побудова моделі предмету при проектуванні автоматизованої навчальної системи (доповідь на конференції) // Розробка та впровадження експериментальної моделі індивідуального навчання дітей спеціалізованої школи «Надія» засобами сучасних навчаючих апаратно-програмних систем: Матеріали 1-ої наук.-техн. конф., НТУУ “КПІ”, 2009.

Захоплення – рукоділля.