Міжнародна конференція РНАОПМ-2018 (4-8.06.2018)

Членом міжнародного програмного комітету конференції є Баклан І.В.
Для наших колег на кафедрі рекомендується секція – “Секція 6. Комп’ютерні науки та їх застосування в фізиці.”

«Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» РНАОПМ-2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у

VIII Міжнародній науковій конференції

«Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні

 процеси і матеріали»

(РНАОПМ-2018)

Місце проведення:

Конференція буде проводитись на базі практик «Гарт» СНУ імені Лесі Українки

Волинська область, Шацький район, с. Світязь, База практик табору «Гарт»

Міжнародний програмний комітет: І. Кітик, співголова, Польща; П. Трохимчук, співголова, Україна; Д. Шваліковський, вчений секретар, Україна; Є. Воропай, Білорусія; Л. Піскач, Україна; І. Барчій, Україна, А. Федорчук, Україна; П. Фочук, Україна, В. Головацький, Україна; А. Андрущак, Україна; О. Макаренко, Україна; І. Баклан, Україна; Я. Роговський, Польща; Ю. Яремко, Україна; О. Кушнір, Україна; М. Ваків, Україна; С. Костюкевич, Україна; С. Мудрий, Україна, В. Юхимчук, Україна; М. Маковійчук, Росія; В. Макін, Росія; Г. Кулак, Білорусія; В. Юревіч, Білорусія; В. Шуть, Білорусія; М. Пясецький, Польща; І. Канатчіков, Великобританія; А. Свідзинський, США; Я. Романюк, Швейцарія, Я. Рибіцкі, Польща.

 

Локальний організаційний комітет: С. Федосов, співголова, Україна; Г.  Мирончук, співголова, Україна; О. Парасюк, співголова, Україна; О. Замуруєва, вчений секретар, Д. Шваліковський, П. Шигорін, П. Трохимчук, А. Кевшин, О. Новосад, В. Сахнюк, А. Третяк, А.Махновець, А. Шутовський, О. Пастух, С. Турчук.

Контакти:

П. П. Трохимчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра теоретичної та математичної фізики,

43025, Україна, м.Луцьк, пр.Волі 13

Телефон +38(033) 24-91-67, 24-92-61

Мобільний теелфон: +38(097)4421766

E-mail: rnaopm2018@ukr.net

Fax: +380 (332) 24-10-07

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

IX Міжнародна наукова конференція

 

«Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали»

 

(РНАОПМ-2018)

48 червня 2018

 

 

                                                                         Додаток 1

Заявка

на участь у IX Міжнародній науковій конференції «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали», яка відбудеться

4 – 8 червня 2018 року

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь, вчене звання
Посада (аспірант, здобувач, викладач, доцент, професор)
Організація (повна назва)
Тема доповіді
Секція (вказати тільки номер)
Телефон
e-mail:
Участь в конференції (стендова доповідь, усна доповідь)

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення!

 

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

Секція 1. Релаксаційно-оптичні явища та процеси.

Секція 2. Нелінійно- та акустооптичні процеси.

Секція 3. Нові матеріали для оптоелектроніки.

Секція 4. Застосування релаксаційно- та неліні-йнооптичних процесів в технології, промисловості та освіті.

Секція 5. Сучасні проблеми теоретичної та математичної фізики.

Секція 6. Комп’ютерні науки та їх застосування в фізиці.

 

Календар конференції:

15.04.2018 – кінцевий термін подання матеріалів

15.04.2018 – кінцевий термін оплати публіка-ційного внеску

01.05.2018 – II інформаційне повідомлення

04.06.2018 – реєстрація учасників конференції

 

Матеріали, заявка, а також копія квитанції про оплату публікаційного внеску мають бути надіслані до оргкомітету на адресу електронної пошти: rnaopm2018@ukr.net

 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на Ваш email.

 

Публікаційний внесок

Для опублікування тез Ваших доповідей необхідно на вказаний нижче рахунок до 15 квітня 2018 року оплатити публікаційний внесок 100 грн за одні тези.

 

Організаційний внесок

Організаційний внесок для учасників з України складає 600 грн; для аспірантів і студентів – 300 грн.

Організаційний внесок включає: екскурсію по м.Луцьк, проїзд Луцьк – Гарт, кава брейк. Організаційний внесок можна оплатити одночасно із публікаційним або під час реєстрації.

 

Реквізити для перерахування організаційного внеску

Приватбанк

Номер рахунку29244825509100

Номер картки 5168757344232477

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

ЗАМУРУЄВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

 

Робочі мови конференції – англійська, українська, польська, російська.

 

 

Вимоги до оформлення тез

Текст публікації (до двох повних сторінок формату А4) повинен бути виконаний в текстовому редакторі Microsoft Office Wоrd (.doc або .docx) та відредагований:

 

НАЗВА ТЕЗ (вирівнювання по центру, великі літери, напівжирний шрифт, кегль 14);

наступний рядок – прізвище, ім’я та по батькові автора (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, кегль 12);

наступний рядок – місце роботи (навчання), e-mail (вирівнювання по центру, нормальний шрифт, кегль 10);

через рядок – основний текст (вирівнювання по ширині, нормальний шрифт, кегль 12, інтервал 1 без перенесень).

через один рядок після основного тексту Список літератури (вирівнювання по ширині, у порядку посилань, кегль 9).

Параметри сторінки: поле зліва – 3 см, інші поля – 2 см.

Абзацний відступ – 0,75 см.

Дата та час події:
Понеділок, 4 Червень, 2018 – 09:00
Кінець події:
П’ятниця, 8 Червень, 2018 – 18:00
Місце проведення події:
олинська область, Шацький район, с. Світязь, База практик табору «Гарт»