Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління»(ІСТУ-2018)