Ляшко Сергій Іванович

Ляшко Сергій Іванович народився 12.10.1954 р.

В 1977 році закінчив КДУ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Математика».

В 1981році захистив кандидатську дисертацію  «Исследование задач управления и линейного   оценивания для систем с распределенными параметрами  и методы их приближенного решения» ,   к. ф.-м. наук за  спеціальністю 01.01.09- математична кібернетика.

В 1991році захистив докторську дисертацію «Оптимизация распределенных систем с обобщенным воздействием», д.ф.-м.н. за спеціальністю 05.13.16- застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях (інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація).

Завідувач кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1991р.
Член-кореспондент НАН України за спеціальністю: інформатика, дата обрання: 16.05.2003

Сфера наукових інтересів:
Оптимізація, оптимальне керування, інформаційні системи в екології, медицині тощо.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Власенко Л.А., Ляшко С.И., Руткас А.Г. Об одной стохастической системе с импульсными воздействиями // Доповіді НАН України. – 2012. – N 2. – С. 50-55.
 2. Klyushin D.A, Lyashko S.I., Nomirovsky D.A., Petunin Yu.,I., Semenov V.V. Generelized solutions of operator equations and extreme elements //Springer.- 2012.- New York, Dordrecht, Heidelberg, London.- 200p.
 3. Ляшко С.И., Семенов В.В., Войтова Т.А. Экономичная модификация метода Корпелевич для монотонных задач о равновесии // КиСА.- №4.-2011.- С.146 – 154.
 4. Lyashko S.I., Klyushin D.A, Nomirovsky D.A., Semenov V.V. Identification of age – structured contamination sources in ground water // in: Optimal control of age – structured populations in economy, demography, and the invironment (ed. By R. Boucekkline et all.).- London and New York : Routledge, 2010 .-295p.
 5. Ляшко С.И., Клюшин Д.А., Павлычко В.В. Моделирование нагрева биологических тканей точечными источниками ультразвука // Проблемы управл. и информ..-1 .- 2010 .- С.86-92.
 6. Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В. Двадцатая проблема Гильберта. Обобщенные решения операторных уравнений // М.-С.Пет.-К.-Диалектика.-2009. – 185с.

Дисципліни, що викладає:

Як професор кафедри обчислювальної математики протягом 2007-2013 років викладає такі математичні дисципліни:

 1. Теорія оптимізації в функціональних просторах (нормативний річний курс лекцій для студентів 1c курсу факультету кібернетики,  потік “Прикладна математика”);.
 2. Теорія оптимізації в функціональних просторах (нормативний семестровий курс лекцій для студентів 1м курсу факультету кібернетики, потік “Прикладна математика”);
 3. Символьні обчислення в наукових дослідженнях (для студентів ІV курсу групи обчислювальної математики);
 4. Оптимізація лінійних систем з розподіленими параметрами (семестровий спеціальний курс для студентів 1м курсу потік  “Прикладна математика”).

Як професор кафедри інформатики та програмної інженерії КПІ протягом 2012-2013 років викладав такі математичні дисципліни:

 1. Моделювання та дослідження процесів з узагальненою дією.
 2. Моделі та методи імпульсної оптимізації.
 1. Узагальнена оптимізація лінійних розподілених систем.
 2. Оптимізація, інформаційні системи в екології, медицині тощо.