Ларіна Катерина Юріївна

Старший викладач кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У 1995 році закінчила Донецький Державний Технічний Університет за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління». Інженер-системотехнік.

У травні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук.

 

Викладає на кафедрі дисципліну:

 “Офісне програмне забезпечення”

  Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Ларина Е.Ю., Нестругина Е.С., Чичикало Н.И. Концепция эволюции синтеза мультиагентной информационно-измерительной системы процесса реабилитации человека после травматизма. / Восточно- Европейский журнал передовых технологий, №2/10 (62) – 2013. – С. 49-55. Відкрити
  2. Ларина Е.Ю., Нестругина Е.С., Чичикало Н.И. Оценка погрешностей измерения параметров опорно – двигательной системы человека. / Наук. праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Вип.18. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. Відкрити
  3. Ларина Е.Ю., Нестругина Е.С., Чичикало Н.И. Мультиагентная системная модель процесса реабилитации. // ІІ Міждународна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект» (результати, проблеми, перспективи) 14-17 травня 2013., м. Черкаси. – С. 309-310. Відкрити
  4. Ларина Е.Ю., Винниченко Н.Г., Киктев Н.А. Способ оценки температурного состояния объекта по статистическим данным./ Наук. праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація». Вип.17. – Донецьк: ДонНТУ, 2013.  Відкрити

Сторінка викладача в системі “Інтелект”