КОНКУРС ЗА НАПРЯМОМ “Обмін науковим та інноваційним персоналом програми “Дії Марії Склодовської-Кюрі”

До уваги науковців!

До 28 квітня 2020 р. на конкурс приймаються проектні пропозиції тематики “Короткостроковий обмін науковим та інноваційним персоналом” (Short-term exchanges of research and business staff) за напрямом “Обмін науковим та інноваційним персоналом (Research and Staff Exchange, RISE)” ініціативи “Дії Мари Склодовської-Кюрї”, яка є частиною діючої Європейської програми підтримки досліджень і інновацій “Горизонт-2020”.

Дещо про головні особливості напряму RISE ініціативи “Дії Марії Склодовської-Кюрі”.

Мета конкурсів даного напряму – підтримка мобільності персоналу установ у межах здійснення спільної науково-дослідної або інноваційної діяльності, а також стимулювання співробітництва в різних секторах (державному і приватному) між освітніми (академічними) та неакадемічними установами різних країн світу.

Цільова аудиторія – науковий та інноваційний персонал установ (від аспірантів до досвідчених науковців); адміністративно-управлінський та технічний персонал.

Обмежень щодо країни проживання та національності учасників немає.

 

Умови участі:

Мінімальна кількість установ (партнерів): три установи (дві установи з різних країн-членів ЄС/асоційованих країн + одна установа з третьої країни. або три установи з різних країн-членів ЄС асоційованих країн (одна з яких академічна і одна – неакадемічна установа). Після закінчення терміну відрядження особа повинна повернутись до установи. яка відряджала для здійснення обміну досвідом (трансферу знань).

Установи які приймають учасників, – університети. науково-дослідні центри, компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи.

Галузь досліджень: довільна (крім галузей зазначених в угоді Євроатом).

Заходи проектних пропозицій мають передбачати здійснення спільної діяльності, організацію семінарів і конференцій а також сприяти розвитку кар’єри персоналу, залученого до проекту. Обсяг проектної пропозиції – не більше 30 сторінок.

Детальний опис умов і вимог конкурсу RISE, можливість пошуку партнерів, необхідні онлайн форми розміщено на вебресурсі Європейської комісії (https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/short-term-exchangesresearch-and-business-staff-research-and-innovation-staff_en), а також на сайті Національного контактного пункту Програми “Горизонт 2020” при КПІ ім. Ігоря Сікорського (www.ncp.kpi.ua).

Зазначимо, що виграти конкурс цілком реально. Наш університет протягом 2015-2019 років був одним із виконавців проекту AMMODIT – Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools (Методи апроксимації для засобів молекулярного моделювання та діагностики) саме за напрямом “Обмін науковим та інноваційним персоналом (Research and Staff Exchange, RISE)”.

Консультації для тих, хто бажає взяти участь у конкурсі на граніті програми “Дії Марії Склодовської-Кюрі” можна отримати у співробітників Національного контактного пункту, який працює у 1-му корпусі університету, кімн. 171/5. Контактний телефон: (044) 204 80 19.

Програма надає дослідникам різноманітні можливості для навчання та кар’єрного росту, відвідування тренінгів. пропонує індивідуальні гранти та ін.

З деталями можна ознайомитися на сайті: www.ec.europa.eu/mariecurieactions