2018/2019 навч. рік

Бакалаври денна форма

1 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1, шифр груп ІС-81, ІС-82, ІС-83

2 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1, шифр груп ІС-81, ІС-82, ІС-83

3 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІС-71, ІС-72, ІС-73

4 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІС-71, ІС-72, ІС-73

5 семестр 2018/2019 навч.р. , курс 3, шифр груп ІС-61, ІС-62, ІС-63

6 семестр 2018/2019 навч.р., курс 3, шифр груп ІС-61, ІС-62, ІС-63

7 семестр 2018/2019 навч.р., курс 4, шифр груп ІС-51, ІС-52

8 семестр 2018 / 2019 навч.р., курс 4, шифр груп ІС-51, ІС-52

Магістри

1 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1, шифр груп ІС-81мн

1 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1, шифр груп ІС-82мп, ІС-83мп

2 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1, шифр груп ІС-81мн

2 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1, шифр груп ІС-82мп, ІС-83мп

3 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІС-71мн

3 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІС-72мп, ІС-73мп

4 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІС-71мн

 

2017/2018 навч. рік

1 курс

Інформаційні системи та технології
Бакалавр денна форма

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестровоїатестації  
 Аудиторних  на семестр СРСна

семестр

                

 Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.
заняття
 
1 Іноземна мова – 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2    
2 Історія України Історiї 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Вища математика-1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Математичного аналізу та теорії ймовірностей 150 / 5 90 60 5 3 2   eкзамен  
4 Дискретна математика АУТС 225 / 7.5 72 153 4 2   2  екзамен  
5 Програмування-1. Основи програмування АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2   2 eкзамен  
6 Операційні системи ТК 120 / 4 54 66 3 2   1 диф.залік  
7 Фізика Загальної та теоретичної фізики 150 / 5 108 42 6 3 1 2 диф.залік  

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестровоїатестації  
Аудиторних  на семестр СРСнасеместр

                

 Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.
заняття
 
1 Іноземна мова – 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   залік  
2 Українська мова  за професійним спрямуванням Української мови, літератури та культури 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Вища математика – 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Математичного аналізу і теорії ймовірностей 150 / 5 90 60 5 3 2   екзамен  
4 Програмування-2. Структури даних та алгоритми АСОІУ 180 / 6 90 90 5 3   2 екзамен  
5 Програмування-3. Курсова робота АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота  
6 Спеціальні  розділи математики ТК 120 / 4 72  48 4 2    2 екзамен  
7 Теорія алгоритмів АУТС 180 / 6 72 108 4 2   2 диф. залік  
8 Комп’ютерна графіка та мультимедіа ТК 135 / 4.5 72 63 4 2   2  залік  

2курс

Комп’ютерні науки

Бакалавр денна форма

3 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних

на семестр

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.

заняття

 
1 Іноземна мова – 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2      
2 Вступ до філософії  Філософії 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика  АСОІУ 150 / 5 108 42 6 4 2   диф.залік  
4 Системне програмування та архітектура комп’ютерів  АСОІУ 135 / 4.5 72 63 4 2   2 диф.залік  
5 Інженерія програмного забезпечення  АСОІУ 165 / 5.5 54 111 3 2   1 екзамен  
6 Математичний аналіз – 3. Ряди. Елементи теорії функцій комплексної змінної  Математичного аналізу та теорії ймовірностей 120 / 4 72 48 4 2 2   екзамен  
7 Об’єктно-орiєнтоване проектування та моделювання  АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2   2 екзамен  
8 Психологія Психології і педагогіки 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  

4 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних    на семестр СРС

на

семестр

                

 Аудиторних     на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.

заняття

 
1 Іноземна мова – 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   диф. залік  
2 Чисeльнi методи  АСОІУ 150/ 5 72 78 4 2   2 залік  
3 Об’єктно-орієнтоване програмування – 1  АСОІУ 150/ 5 72 78 4 2   2  екзамен  
4 Об’єктно-орієнтоване програмування – 2 АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота  
5 Проектування та аналіз обчислювальних  алгоритмів  АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2  1 1 екзамен  
6 Операційні системи  АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2   1 диф. залік  
7 Додаткові розділи теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів і математичної статистики  АСОІУ 165/ 5.5 90 75 5 4 1   екзамен  
8 Комп’ютерні технології статистичної обробки даних  АСОІУ 90 / 3 36 54 2     2 залік  

3 курс

Комп’ютерні науки

Бакалавр денна форма

5 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних   на семестр СРС

на

семестр

                

Аудиторних

 на тиждень

Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення АСОІУ  135 / 4.5 72 63 4 2   2 екзамен  
2 Системи баз даних-1 АСОІУ  150 / 5 90 60 5 3   2 диф. залік  
3 Системи баз даних-2. Курсова робота АСОІУ  30 / 1   30         курсова робота  
4 Сучасні технології програмування АСОІУ  120 / 4 72 48 4 2    2 диф. залік  
5 Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2   1 залік  
6 Дослідження операцій АСОІУ  150 / 5 90 60 5 3 2   екзамен  
7 Комп’ютерні мережі АСОІУ  150 / 5 72 78 4 2   2 екзамен  
8 Іноземна мова проф. спрям -1. Іноземна мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2   2      
9 Військова підготовка Військовий інститут                  

6 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
 
Аудиторних  на семестр СРСна

семестр

                

Аудиторних     на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Історія української культури в контексті світової культури Філософії  90 / 3 36 54 2 2     диф. залік  
2 Технологія  розробки програмного забезпечення АСОІУ  180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
3 Додаткові розділи дослідження операцій-1 АСОІУ  120 / 4 72 48 4 2 2   диф. залік  
4 Додаткові розділи дослідження операцій-2. Курсова робота АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота  
5 Безпека інформаційних систем Інформаційної безпеки  120 / 4 54 66 3 2    1 диф. залік  
6 Сховища та простори даних АСОІУ  150 / 5 72 78 4 2   2 екзамен  
7 Іноземна мова проф. спрям – 1. Іноземна мова проф. спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  30 / 1 18 12 1   1   залік  
8 Правове забезпечення професійної діяльності  Публічного права  60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
9 Мобільно-орієнтована розробка програмного забезпечення АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2   1 екзамен  
10 Військова підготовка Військовий інститут                  

4 курс

Бакалавр денна форма

7 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
 
Аудиторних
 на семестр
СРСна

семестр

                

Аудиторних     на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Політологія Соціології 60 / 2 36 24 2 1 1   екзамен  
2 Моделювання систем-1 АСОІУ 180 / 6 90 90 5 3   2 диф. залік  
3 Моделювання
систем -2. Курсова робота
АСОІУ 30 / 1   30          курсова робота  
4 Системний аналіз АСОІУ 150 / 5 72 78 4 3   1 екзамен  
5 Мобільно-орієнтована розробка програмного забезпечення АСОІУ 120 / 4 72 36 4 2   2 залік  
6 Технології захисту iнформації Інформаційної безпеки 120 / 4 72 48 4 2   2  залік  
7 Технології розподілених систем та паралельних обчислень. АСОІУ 195 / 6.5 72 123 4 2   2 екзамен  
8 Іноземна мова проф. спрям.-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення. Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   диф.залік  
9 Військова підготовка Військовий інститут   За окремим планом військової підготовки    

8 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
 
Аудиторних   на семестр СРСна

семестр

                

Аудиторних   на тиждень  Лекції  

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття
 
1 Основи охорони праці Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 45 / 1.5 18 27 2 1.2 0.8   екзамен  
2 Проектування інформаційних систем АСОІУ 150 / 5 44 106 5 3   2 екзамен  
3 Управління ІТ-проектами АСОІУ 135 / 4.5 62 73 7 4 3   диф.залік  
4 Інтелектуальний аналіз даних АСОІУ 120 / 4 54 66 6 4   2 залік  
5 Переддипломна практика АСОІУ 225 / 7.5 0 225 0        диф. залік  
6 Дипломне проектування АСОІУ 180 / 6 0 180 0          
7 Військова підготовка Військовий інститут                  

5 курс

Магістр професійний

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних   на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних   на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор

заняття

 
1 Методологія і технології побудови інформаційних систем-1  АСОІУ 210 / 7 108 102 6 4   2 екзамен  
2 Методологія і технології побудови інформаційних систем-2. Курсова робота АСОІУ 30 /1   30         курсова робота  
3 Технології віртуалізації і хмарних обчислень  АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2    2 екзамен  
4 Теорія прийняття рішень АСОІУ 135 / 4.5 54 81 3 2    1 екзамен  
5 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень  АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1    залік  
6 Практикум з іншомовного наукового спілкування  Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2      
7 Інтелектуальні інформаційні системи та інженерія знань  АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2   2 диф. залік  
8 Менеджмент стартап-проектів  Менеджменту 90 / 3 54 36 3 1 2   залік  
9 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3   залік  

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор
заняття
 
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів і машин 90 / 3 54 36 3 2 1   залік  
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Аналітика Big Data АСОІУ 165 / 5/5 72 93 4 2    2 екзамен  
4 Корпоративні інформаційні системи-1. АСОІУ 150/ 5 72 78 4 2   2 диф. залік  
5 Корпоративні інформаційні системи-2. Курсова робота АСОІУ 30 / 1   30         Курсова робота  
6 Цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 30 / 1 18 12 1 0,6 0,4    залік  
7 Практикум з іншомовного наукового спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   залік  
8 Наукова  робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації АСОІУ 60 / 2 18 42 1   1   залік  
9 Математична економіка АСОІУ 150 / 5 72 78 4 4     екзамен  
10 Управління розвитком інформаційних систем АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2   2 екзамен  
                       

Магістр науковий

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних   на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор

заняття

1 Методологія і технології побудови інформаційних систем-1  АСОІУ 210 / 7 108 102 6 4   2 екзамен
2 Методологія і технології побудови інформаційних систем-2. Курсова робота АСОІУ 30 /1   30         курсова робота
3 Технології віртуалізації і хмарних обчислень  АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2    2 екзамен
4 Теорія прийняття рішень АСОІУ 135 / 4.5 54 81 3 2    1 екзамен
5 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень  АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1    залік
6 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування  Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2    
7 Інтелектуальні інформаційні системи та інженерія знань  АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2   2 диф. залік
8 Менеджмент стартап-проектів  Менеджменту 90 / 3 54 36 3 1 2   залік
9 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3   залік

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор
заняття
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів і машин 90 / 3 54 36 3 2 1   залік
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1 1   залік
3 Аналітика Big Data АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2    2 екзамен
4 Корпоративні інформаційні системи-1. АСОІУ 150/ 5 72 78 4 2   2 диф. залік
5 Корпоративні інформаційні системи-2. Курсова робота АСОІУ 30 / 1   30         Курсова робота
6 Цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 30 / 1 18 12 1 0,6 0,4    залік
7 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   залік
8 Наукова  робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації АСОІУ 60 / 2 18 42 1   1   залік
9 Математична економіка АСОІУ 150 / 5 72 78 4 4     екзамен
10 Управління розвитком інформаційних систем АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2   2 екзамен

 

6 курс

Магістр кафедри
3 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Основи сталого розвитку суспільства Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1.6 0.4    

залік

 
2 Патентознавство та авторське право Конструювання верстатів і машин 60 / 2 36 24 2 1 1    

залік

 
3 Комплексна автоматизація підприємств на базі інтегрованої системи “ІТ-підприємство”  АСОІУ 45 / 1.5 18 27 1 1     залік  
4 Спеціальні питання інформаційних технологій (іноземною мовою)  АСОІУ 90 / 3 28 62 1,5    1,5    

диф. залік

 
5 Іноземна мова наукового  спрямування (поглиблено) для магістрів- 2. Іноземна мова для науковців – 2  Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2    2    

залік

 
6 Педагогіка вищої школи  Психології і педагогіки 45 / 1.5 28 17 1,5 1,3 0,2   залік  
7 Ефективні точні алгоритми комбінаторних задач класу NP  АСОІУ 120 / 4 36  84 2  2      

екзамен

 
8 Науково-дослідна робота  за темою магістерської дисертації-2. АСОІУ 135 / 4.5  10 125  0.5    0.5    

залік

 
9 Комп’ютерна лінгвістика  АСОІУ 105/ 3.5 54 51 3 2  1   диф. залік  
10 Високошвидкісні технології комп’ютерних мереж  АСОІУ 105 / 3.5 36 69 2 2     екзамен  
11 Імітаційні проекти  АСОІУ 90 / 3 36 54 2 2     залік  

Магістр філії кафедри

3 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудиторних годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид
семестрової
атестації
 
Аудиторних
  на семестр
СРС

на

семестр

                

Аудиторних   на
тиждень
Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Основи сталого розвитку суспільства  Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1,6 0.4    

залік

 
2 Патентознавство та авторське право  Конструювання верстатів і машин 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Спеціальні питання інформаційних технологій (іноземною мовою)  АСОІУ 90 / 3 28 62 1,5    1,5   диф. залік  
4 Іноземна мова наукового спрямування(поглиблено) для магістрів – 2. Іноземна мова для науковців – 2  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2    2   залік  
5 Педагогіка вищої школи  Психології та педагогіки 45 / 1.5 28 17 1,5 1,3 0,2   залік  
6 Додаткові розділи математичного програмування  Філія кафедри АСОІУ 120 / 4 36 84 2 1 1   екзамен  
7 Науково-дослідна робота  за темою магістерської дисертації-2  АСОІУ 135 / 4.5 10 125 0.5    0.5   залік  
8 Математичне моделювання та інформаційні технології в екології довкілля  Філія кафедри АСОІУ 105 / 3.5 54 51 3 2   1 диф. залік

 

 

 
9 Моделювання процесів в неоднорідних середовищах  Філія кафедри АСОІУ 45 / 1.5 18 27 1 1     залік  
10 Сучасні мови програмування та інструментальні середовища  

Філія кафедри АСОІУ

135/ 4.5 44 91 2,5 1    1,5 екзамен  
11 Основи категорного аналізу та теорії топосів   Філія кафедри АСОІУ 60 / 2 28 32 1,5 1 0,5   залік