Коган Алла Вікторівна

Старший викладач кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2010 році закінчила НАУ за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”. У 2015 році захистила кандидатську  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

  Основні дисципліни, які викладає:

“Елементи та схеми комп’ютерної схемотехніки”

Компютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Компютерні мережі

Мікропроцесорні системи

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Кулаков Ю.А. Безопасная многопутевая маршрутизация в беспроводных сетях большой размерности / Ю.А. Кулаков, В.В. Лукашенко, А.В. Левчук (Коган) // Защита информации. – 2011. – № 2 (51). – С. 120-126.
  2. Кулаков Ю.О. Спосіб організації багатошляхової безпечної маршрутизації в бездротовій мережі MPLS/ Ю.О. Кулаков, В.В. Лукашенко, А.В. Левчук (Коган) // Вісник Національного авіаційного університету. – 2011. – № 2 (51). – С. 120-126.
  3. Кулаков Ю.А. Разработка и моделирование процесса безопасной многопутевой передачи информации в мобильных сетях / Кулаков Ю.А., Коган А.В., Пирогов А.А. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Век+, 2011. – № 54. – C. 145-149.
  4. Кулаков Ю.А. Алгоритм разделения и сборки секретного сообщения для многопутевой маршрутизации в беспроводных сетях / Кулаков Ю.А., Коган А.В., Пирогов А.А. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Век+, 2012. – № 57. – С. 46-50.
  5. Коган А.В. Розробка методу безпечної багатошляхової передачі інформації у мобільних мережах // збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2012 . № 36.
  6. Коган А.В. Организация многопутевой междоменной маршрутизации с оптимальным числом граничных маршрутизаторов // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Век+, 2013. – № 59. – С. 73-77.
  7. Кулаков Ю.О. Организация на основе теории игр многопутевой безопасной передачи информации / Ю.А. Кулаков, В.В. Лукашенко, А.В. Коган // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – Т. 14, № 1. – С. 85-90.
  8. Кулаков Ю.А. Определение оптимального числа граничных маршрутизаторов при организации безопасной многопутевой маршрутизации в мобильной компьютерной сети большой размерности / Кулаков Ю.А., Коган А.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: збірник наукових праць. – К.: Век+, 2013. – № 58. – С. 73-77.
  9. Кулаков Ю.А. Способ и средства конструирования трафика на основе безопасной многопутевой маршрутизации в мобильных сетях / Ю.А. Кулаков, В.В. Лукашенко, А.В. Коган // «Известия» Национальной Академии Наук Азербайджана, Серия «Проблемы управления и информатики». – 2014. – Т. ХХХІV, №3. – С. – .
  10. Кулаков Ю.А. Способ минимизации времени обхода скомпрометированных узлов в мобильных сетях / Кулаков Ю.А., Коган А.В. // Electronics and Communications. Електроніка та зв’язок. Электроника и связь. – 2014. – № 76(1). – С. – .