ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ Факультету інформатики та обчислювальної техніки

Завідувач кафедри АСОІУ

Завідувач кафедри АСОІУ – доктор технічних наук, професор, академік АН вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премїї України 2009р. в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, лауреат премії Ярослава Мудрого АН Вищої школи України за наукові досягнення   Павлов Олександр Анатолійович.

Перший заступник завідувача кафедри – доцент кафедри АСОІУ, кандидат технічних наук, доцент Муха Ірина Павлівна

Кафедра

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) – одна з провідних кафедр Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з комп’ютеризованих систем обробки даних та управління, впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу, а також фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення. З 2017 року кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:  121 “Інженерія програмного забезпечення” та  126 «Інформаційні системи та технології».

Професорсько-викладацький склад кафедри АСОІУ налічує 25 осіб, з них: професорів, докторів технічних наук – 3, доцентів – 12 (з них 11 кандидатів технічних наук та 1 кандидат фізико-математичних наук), старших викладачів – 8 (з них 3 кандидати технічних наук та 1 кандидат фізико-математичних наук), 3 асистента (з них 1 кандидат технічних наук).

Кафедра має Філію у складі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, де працюють 10 професорів (8 докторів фізико-математичних наук та 2 доктори технічних наук (з них 3 академіки та  3 член-кореспонденти НАН України). Викладачами філії є визначні вчені в галузі інформатики (теорії програмування, теорії оптимізації, методів і моделей обчислювальної математики, математичного моделювання складних екологічних процесів тощо). Основна задача філії – залучення до магістратури кращих бакалаврів, що навчалися у  закладах вищої освіти України, підготовка за створеними навчальними планами магістрів зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», що мають диплом бакалавра комп’ютерних наук; підготовка аспірантів та докторантів.

Наша адреса

м. Київ, вул. Політехнічна, 41, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 18, кімнати 428, 429/1

Контактні телефони:

–       (044) 204-90-45
–       (044) 204-82-98
–       (044) 204-98-47