Загальна інформація

Науковий керівник кафедри АСОІУ

Науковий керівник кафедри АСОІУ – доктор технічних наук, професор, академік АН вищої школи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премїї України 2009р. в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. В.М. Глушкова НАН України в галузі інформатики, лауреат премії Ярослава Мудрого АН Вищої школи України за наукові досягнення   Павлов Олександр Анатолійович.

Виконуюча обов’язки завідувача кафедри – доцент кафедри АСОІУ, кандидат технічних наук, доцент Муха Ірина Павлівна

Кафедра

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) – одна з провідних кафедр Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з комп’ютеризованих систем обробки даних та управління, а також спеціалістів із впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу. З 2017 року кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:  121 “Інженерія програмного забезпечення” та  126 «Інформаційні системи та технології».

Форми та ступені навчання

З 2017 року кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступних спеціальностей:

БАКАЛАВРИ:

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: «Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»

Кваліфікація: “Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Кваліфікація: “Бакалавр з інформаційних систем та технологій”

Форма навчання денна та заочна

МАГІСТРИ:

МАГІСТР  ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: «Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: “Інженер з комп’ютерних систем

Форма навчання – денна

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: “Інженер з комп’ютерних систем”

Форма навчання денна та заочна

МАГІСТР  ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: «Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація: “Професіонал в галузі програмування

Форма навчання – денна

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: “Магістр з інформаційних систем та технологій”

Форма навчання – денна

Студенти-контрактники, які за результатами складання двох екзаменаційних сесій підряд мають середній бал не нижчий за 4.2 і не мають оцінок «задовільно», можуть бути переведені на бюджетну форму навчання.

Вартість навчання в 2017/2018 навчальному році

Б А К А Л А В Р                1 курс

Галузь знань Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація

(освітня програма)

Вартість одного року навчання, грн.

Денна   Заочна

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій  

 

24700

 

 

14700

12 Інформаційні технології 126 Інформаційні  системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології  

24700

 

14700

 

М А Г І С Т Р                  5 к у р с

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем  та технологій  

27600

12 Інформаційні технології 126 Інформаційні  системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології  

27600

 

14700

 

Б А К А Л А В Р                 2, 3, 4   к у р с и

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем  та технологій  

24700

 

14700

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні  технології Інформаційні управляючі системи та технології  

18900

 

11400

 

М А Г І С Т Р                  6  к у р с

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем  та технологій  

27600

 

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні  технології Інформаційні управляючі системи та технології  

22100

 

 

С П Е Ц І А Л І С Т            6  к у р с

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем  та технологій  

27600

 

14700

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні  технології Інформаційні управляючі системи та технології  

22100

 

11400

 

Викладацький склад

Колектив кафедри нараховує 48 висококваліфікованих викладачів: 14 професорів (докторів наук), серед яких 2 академіки та 4 член-кореспонденти НАНУ, 12 доцентів (кандидатів наук), 8 старших викладачів, 14 асистентів.

Науковий керівник кафедри д.т.н.,професор Павлов О.А. є членом експертної ради ДАК Міністерства освіти та науки України, а  доцент Ковалюк Т.В. – головою науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з комп’ютерних наук.

У навчальному процесі кафедри задіяні як досвідчені викладачі, так і провідні вчені НАН України. Вони не тільки викладають навчальні дисципліни, а й постійно підтримують свій професійний рівень, розробляючи масштабні проекти комп’ютеризації бізнес-процесів разом із аспірантами та студентами.

Кафедра має філію в Інституті кібернетики НАН України, основними завданнями якої є координація робіт по використанню наукового і педагогічного потенціалу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України для підготовки  магістрів за навчальними планами кафедри.
Окрім диплому магістра, випускники отримують також сертифікат в тому, що вони пройшли повний курс навчання в магістратурі філіалу кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського” та отримали фундаментальну підготовку та поглиблені знання в галузі програмування та інтелектуальних інформаційних технологій, захисту інформації, теорії оптимізації, математичного моделювання та оптимального керування. Сертифікат підписаний ректором “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, академіком НАН України М.З. Згуровським та Генеральним директором Кібернетичного центру НАН України, директором Інституту Кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, академіком НАН України Сергієнком І.В.

Наша адреса

м. Київ, вул. Політехнічна, 41, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 18, кімнати 428, 429/1

Контактні телефони:

–       (044) 204-90-45
–       (044) 204-82-98
–       (044) 204-98-47