РОЗПОДІЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ АСОІУ

Проф. ПАВЛОВ О.А. – науковий керівник кафедри АСОІУ, декан ФІОТ, член експертної ради державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України , член Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського та голова Ради ФІОТ.

Доц. МУХА І.П. – заст. декана, в.о. завідувача кафедри АСОІУ, член Ради ФІОТ.

Доц. КОВАЛЮК Т.В. – голова науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з комп’ютерних наук, відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності ІС, відповідальна за планування та використовування ОТ в учбовому процесі; відповідальна за проведення методичних семінарів, член оргкомітету олімпіади КРІ-OPEN;

Проф. ТОМАШЕВСЬКИЙ В.М. – відповідальний за організацію практик студентів.

Проф. СТЕЦЕНКО І.В.  – відповідальна за підготовку  PhD (аспірантів).

Доц. БАКЛАН І.В. – відповідальний за напрямок наукової роботи кафедри, відповідальний за організацію магістерської підготовки за спеціальністю ІПЗ.

Доц. ЖДАНОВА О.Г. –  відповідальна за організацію магістерської підготовки за спеціальністю ІС.

Доц. ФІНОГЕНОВ О.Д. – співробітник центрального апарату  приймальної комісії університету.

Доц. ЛІЩУК К.І. – вчений секретар кафедри, помічник відповідального за напрям «Програмна інженерія»,  директор ННПЦ АСОІУ (організація робіт в аудиторіях ННПЦ АСОІУ).

Доц. ГАВРИЛЕНКО О.В. – відповідальна за навчально-виховну роботу зі студентами спеціальності ІПЗ.

Доц. ГРИША О.В. –  член атестаційної комісії ОКР «магістр» і «спеціаліст» ОПП «ІУСТ».

Доц. ТЄЛИШЕВА Т.О. – відповідальна за організацію працевлаштування випускників, підготовка матеріалів по кафедрі до заходу «Ярмарка професій», керівник методичної групи з організації взаємодії з IT-фірмами.

Доц. ЖУРАКОВСЬКА О.С. – відповідальна за рекламу та наочну агітацію.

Доц. СОКУЛЬСЬКИЙ О.Є. – координатор міжнародних проектів.

Ст. викл. ЛАРІНА К.Ю. – відповідальна за підготовку та проведення ректорського контролю.

Ст. викл. КЛИМЕНКО О.М. – відповідальна за організацію роботи наглядачів олімпіади КРІ-OPEN, відповідальна за супровід системи “Електронний Кампус”.

Ст. викл. ОЛІЙНИК Ю.О. – відповідальний за організацію ДП спеціалістів, відповідальний за організацію конференції ІОТ від кафедри АСОІУ.

Ст. викл. СПЕРКАЧ М.О. – відповідальна за організацію ДП бакалаврів спеціальності ІС.

Ст. викл. ХАЛУС О.А. відповідальна за навчально-виховну роботу зі студентами КН.

Ст. викл. ПРОСКУРА С.Л. відповідальна за навчально-виховну роботу зі студентами.

Асистент КОГАН А.В. відповідальна за визначення рейтингу НПП.

Асистент ГОЛОВЧЕНКО М.М. відповідальний за організацію ДП бакалаврів спеціальності ІПЗ.