Мультимедійний кабінет

Викладання основних навчальних дисциплін на кафедрі здійснюється за допомогою сучасних технічних засобів, зокрема мультимедійних проекторів, що дозволяє підвищити ефективність сприйняття матеріалу студентами.

Комп’ютерні класи

Кафедра АСОІУ має 6 комп’ютерних класів, 2 спеціалізовані лабораторії, де встановлено близько 150 комп’ютерів:

• Лабораторія основ програмування

• Лабораторія систем баз даних і знань

• Лабораторія інформаційних систем

• Лабораторія технології програмування

Комп’ютерні класи обладнані сучасними комп’ютерами (Pentium 4 від 1.7 до 4.2 GHz, Celeron 1.6 GHz). Усі комп’ютери об’єднані в локальну комп’ютерну мережу кафедри, яка є складовою комп’ютерної мережі НТУУ “КПІ”.

Студенти мають можливість записувати дані на CD/DVD, користуватися flash памяттю.
В навчальному процесі використовується сучасне програмне забезпечення провідних світових фірм. Це програмне забезпечення підтримує всі дисципліни циклів програмування, системотехніки та системної інтеграції, зокрема:

• Основи програмування та алгоритмічні мови
• Об’єктно-орієнтовне програмування
• Технології програмування та автоматизація програмування
• CASE-технології
• Операційні системи
• Системи комп’ютерної графіки та анімаційні системи
• Моделювання систем
• Проектування баз даних та знань
• Системи інформаційного забезпечення ринкової інфраструктури
• Проектування розподілених корпоративних інформаційних систем
• Розробка клієнт-серверних застосувань та розподілених баз даних
• Загальне системне забезпечення комп’ютерних мереж, RAD-системи

Комп’ютерна мережа кафедри АСОІУ

Сервери мережі

gw-kpі — програмний маршрутизатор під керуванням FreeBSD. Відповідає за маршрутизацію трафіка усередині мережі АСОІУ, а також за маршрутизацію трафіка в мережі КПІ і мережі Інтернет, займається фільтрацією трафіка. Між внутрішніми кафедральними сегментами мережі і бекбоном КПІ. Забезпечує QoS (Qualіty of Servіce) для деяких сервісів з використанням алгоритму НFSС(можливість призначення CІR/EІR смуг пропускання). Також здійснює нормалізацію всього минаючого трафіка минаючого через транкІнговый порт.
Edge-Actіve Dіrectory Domaіn Controller. Відповідає за працездатність Wіndows домену. Містить інформацію про облікові записи користувачів для входу в Wіndows домен.

Onyx-productіon сервер під керуванням FreeBSD. Займається маршрутизацією пошти, забезпеченням працездатності веб-сторінкам кафедри АСОІУ, забезпеченням доступу до Інтернет, забезпечує роботу бази даних PostgreSQL для productіon цілей, забезпечує працездатність списків розсилання і системи ведення проблем і задач RT.
Lemur-сервер для студентів під керуванням FreeBSD. Займається підтримкою студентських веб-сторінок, і студентських проектів. vectra-сервер під FreeBSD. Віртуальний університет.
Hydra — файл-сервер

Активне устаткування

2950g-ei — комутатор Cіsco Catalyst 2950G-EІ. Є магістральним комутатором кафедри АСОІУ. Є кафедральним VTP доменом (містить базу даних VLAN-ов кафедри). Також агрегує усі комутаційні сегменти мережі і подає їх трафіком у транкинговий порт маршрутизатора gw-kpі.
sw-416-3,sw-416-1,sw-229 — керуємі комутатори доступу Іntel Express 460Т. Підтримують працездатність лабораторій 416-1, 416-3, 229.
sw-417— некерований комутатор доступу Hewlett Packard HP2524. Підтримує працездатність лабораторії 417.
sw-422 керуємий комутатор Іntel Express. Підтримує лабораторію 422. Також являється транзитним для деяких підрозділів кафедри.

Специфікація комп’ютерів мережі

На кафедрі АСОІУ існуює наступна конфігурація клієнтських робочих місць:
• CPU Intel Pentium 4 2,4GHz ;
• MB ASUS P4P800-VM;
• RAM 2XDDR 256(3200) Hynix;
• HDD 80,0 Gb(8MB) SATA Seagate;
• FDD Sony 1,44;
• CD-RW 48X32X48;
• Монітор – 17” Samsung 795DF.

Клієнтські місця повинні працювати під керуванням операційної системи Windows ХР, мати засоби навігації в мережі Internet, в даному випадку – це вбудований веб-браузер Internet Explorer.

Для роботи АС, що розробляється використовується наступна конфігурація серверу застосувань:
• CPU Intel Pentium 4 2,4Ghz ;
• MB ASUS P4P800-VM;
• RAM 2XDDR 256(3200) Hynix;
• HDD 80,0 Gb(8MB) SATA Seagate;
• FDD Sony 1,44;
• CD-RW 48X32X48;
• Монітор – 17” Samsung 795DF.

Сервер застосувань повинен працювати під керуванням операційної системи Windows ХР.

На кафедрі АСОІУ використовуються наступні сервери: edge, hydra, vectra, lemur, onyx, gw-kpi. Далі наведені їхні специфікації.
Сервер edge має наступну специфікацію:
• CPU Intel Pentium 3 1133 Mhz;
• RAM 512 Mb;
• HDD 2x60Gb.
Сервер hydra має наступну специфікацію:
• CPU Intel Pentium 3 700 Mhz;
• RAM 256 Mb;
• HDD 2x160Gb.
Сервери vectra, lemur, onyx, gw-kpi мають наступну специфікацію:
• CPU Intel Pentium 3 700 Mhz;
• RAM 256 Mb;
• HDD 2x160Gb.