У 2014 -2015 навч. році на кафедрі навчається 529 студентів на денній формі навчання (з них -108 за контрактом, 2- іноземні студенти) і 109 студентів – на заочній (з них -56 за контрактом).