Кафедра автоматизованих системи управління виробництвом (АСУВ) була створена 1 липня 1978 року наказом МінВУЗа УРСР від 19 травня 1978 року № 156 (наказ ректора Київського політехнічного інституту № 80-“1” від 16 червня 1978 року) для підготовки інженерів-системотехніків по спеціальності 2202 “Автоматизовані системи обробки інформації і управління”.

З 1987 року в СКБ ММС Інституту кібернетики АН України (зараз Інститут проблем математичних машин і систем АН України) функціонує філіал кафедри, який має значний науковий потенціал і сучасні обчислювальні засоби.

Згідно з наказом ректора № 1-161 від 19 вересня 1992 року кафедра АСУВ була перейменована на кафедру автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ).

З 1993-1994 навчального року підготовка фахівців на кафедрі ведеться за системою “бакалавр – спеціаліст”. Напрям підготовки бакалаврів у 1993-1994 навчальному році – 6.0804 “Комп’ютерні інформаційні технології”.

Напрям підготовки бакалаврів у 1994-1995 навчального році – 6.0804 “Комп’ютерні науки”.

З 1995-1996 навчального року змінилися шифр та назва спеціальності – на 7.080401 “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”. В червні 1996 року відбувся перший випуск бакалаврів  напряму 0804 “Комп’ютерні науки”.

В квітні 1997 року наказом міністра освіти № 108 створено навчально-науковий комплекс “Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права – Національний технічний університет “КПІ”” для спільної поетапної підготовки фахівців з вищою освітою з напряму 0804 “Комп’ютерні науки” та 0502 “Менеджмент”.
Комплекси забезпечують координацію спільної діяльності навчальних закладів по реалізації Закону України “Про освіту”, впровадження ступеневої системи підготовки та перепідготовки фахівців, спільної розробки навчально-методичного забезпечення.

З 1997-1998 навчального року підготовка фахівців на кафедрі ведеться за триступеневою системою “бакалавр – спеціаліст – магістр”. Підготовка магістрів з 1997-1998 навчального року проводиться зі спеціальності 8.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління». В червні 1998 року відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності 8.080401 “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”.

У 1998-1999 навчальному році назва спеціальності змінилася на “Інформаційні управляючі системи та технології”. Підготовка магістрів з 1998-1999 навчального року  здійснюється за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

В квітні 1999 року створено навчально-науковий комплекс “Смілянський технікум харчової промисловості – Національний технічний університет “КПІ””  для спільної поетапної підготовки фахівців з вищою освітою з напряму 0804 “Комп’ютерні науки” та 0914 “Комп’ютерні системи, автоматика і управління”.

Між навчально-науковим комплексом „Центр інформатики і управління” НТУУ „КПІ”, одним із підрозділів якого є ФІОТ, та Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України укладена Угода про спільну участь у науковій та освітній діяльності. У грудні 2000 р. спільним наказом ректора Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” та директора інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України створена філія кафедри „Автоматизованих систем обробки інформації та управління” факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ „КПІ” у складі Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ. Керівник Філії кафедри призначений академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Сергієнко І. В.

Підготовка фахівців зі спеціальності 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”, яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія CД-ІV № 110089 від «28» вересня 2001 року), проводиться згідно з ліцензією серія АА № 109798 від «26» липня 2001 року за видами освітньої діяльності згідно з наказом ректора № 1-128 від «18» вересня 2001 року  про закріплення спеціальностей.

 З 2009-2010 навчального року на кафедрі  здійснюється підготовка фахівців ще і за напрямом “Програмна інженерія“.

З 2017 року кафедра АСОІУ здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 126 “Інформаційні системи та технології”.

За період існування кафедри було підготовлено біля 2600 спеціалістів, на кафедрі навчались (або продовжують навчатися) студенти – громадяни України, Росії, В’єтнаму, Болгарії, Гани, Гвінеї, Індії, Ірану, Лівану, Камеруна, Китаю, Кувейту, Палестини, Перу, Польщі, Сірії, Танзанії та ін.

Багато випускників кафедри стали генеральними директорами і головними інженерами науково-виробничих об’єднань і проектних інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедри, професорами, академіками, докторами і кандидатами наук, лауреатами державних премій, провідними спеціалістами.

На кафедрі функціонує аспірантура. За період існування кафедри було захищено 8 докторських дисертацій та близько 60 кандидатських дисертацій.