ІТММ конференція з виданням Наукового збірника (27-29.03.2018)

Шановні колеги, організаційний комітет десятої міжнародної науково-технічної
конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», запрошує
вас прийняти участь у заході, що відбудеться 27–29 березня 2018 року на базі
Національної металургійної академії України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.

2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.

3. Математичне моделювання складних систем.

4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.

5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.

6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.

7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.

8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно до 28
лютого 2018 року надіслати на електронну адресу конференції:

1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;

2) заявку на участь у конференції по наданій формі;

3) копію документу про оплату організаційного внеску.

За бажанням учасників розширені та доповнені тексти доповідей можуть бути
опубліковані у вигляді наукових статей у окремих виданнях збірників наукових
праць «Системні технології» та «Сучасні проблеми металургії», що входять до
переліку фахових наукових видань МОНУ в галузі технічних наук, індексуються у
міжнародній наукометричній базі Index Copernicus p-ISSN: 1562-9945, p-ISSN:
1991-7848; публікується в «Українському реферативному журналі «Джерело».

Для цього необхідно до зазначеного терміну – 28 лютого 2018 року надати до
оргкомітету конференції текст статті оформлений згідно «Правил оформлення
тексту статті», що розміщені на сайтах видань збірників наукових праць
«Системні технології» http://st.nmetau.edu.ua та
«Сучасні проблеми металургії»
http://spm.nmetau.edu.ua
Публікація статті оплачується з розрахунку 80 гривень/сторінка.

Вимоги до оформлення тез і статей та інша інформація у файлі, що додається.

З повагою, секретар оргкомітету
конференції ІТММ’2018 Тетяна Віталіївна Селівьорстова.