1 курс

 Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”
Бакалавр денна форма

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 Аудиторних  на семестр СРС

на

семестр

                

 Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари) 
Лабор.
заняття
1 Іноземна мова – 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2
2 Історія України Історiї 60 / 2 36 24 2 1 1 залік
3 Математичний аналіз – 1. Диференціальні обчислення Математичного аналізу та теорії ймовірностей 150 / 5 90 60 5 3 2 eкзамен
4 Комп’ютерна дискретна математика ТК 210 / 7 90 120 5 3 2  екзамен
5 Основи  програмування-1. Організація програм ОТ 180 / 6 72 108 4 2 2 eкзамен
6 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Математичного аналізу та теорії ймовірностей 120 / 4 72 48 4 2 2 диф.залік
7 Основи операційних систем ОТ 135 / 4.5 72 63 4 2 2 диф.залік

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних

  на семестр

СРСна

семестр

                

 Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.
заняття
1 Іноземна мова – 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2 залік
2 Українська мова  за професійним спрямуванням Української мови, літератури та культури 60 / 2 36 24 2 1 1 залік
3 Математичний аналіз – 2. Інтегральні обчислення Математичного аналізу і теорії ймовірностей 150 / 5 90 60 5 2 3 екзамен
4 Фізика (вибрані розділи) Загальної і теоретичної фiзики 120 / 4 72 48 4 2 1 1 диф. залік
5 Дискретні структури АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2 1  1 диф. залік
6 Теорія алгоритмів АУТС 180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
7 Основи програмування-2. Програмування структурованих даних АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2 2 екзамен
8  Основи програмування-2. Програмування структурованих даних (курсова робота)  АСОІУ  30 / 1  30  курсова робота

2 курс

Бакалавр денна форма

3 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних

на семестр

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.

заняття

1 Іноземна мова – 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2
2 Вступ до філософії  Філософії 60 / 2 36 24 2 1 1 залік
3 Теорія ймовірностей та  математична статистика  АСОІУ 210 / 7 90 120 5 3 2 екзамен
4 Архітектура комп’ютера  ОТ 180 / 6 90 90 5 3 2 екзамен
5 Об’єктно-орієнтоване програмування-1  АСОІУ 180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
6 Об’єктно-орієнтоване програмування-2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1 30 курсова робота
7 Основи клієнтської розробки  АСОІУ 135 / 4.5 72 63 4 2 2 диф. залік

 4 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних    на семестр СРС

на

семестр

                

 Аудиторних     на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.

заняття

1 Іноземна мова – 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2 диф. залік
2 Історія української культури в контексті світової культури Філософії 60 / 3 36 24 2 2  залік
3 Основи технологій програмування  ОТ 195 / 6.5 108 87 6 4 2 диф. залік
4 Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів  АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2 2 екзамен
5 Організація комп’ютерних мереж  ОТ 180 / 6 90 90 5 3 2 екзамен
6 Бази даних-1. Проектування баз даних  АСОІУ 120 / 4 72 48 4 2 2 диф. залік
7 Основи WEB-програмування   АСОІУ 150 / 5 54 96 3 2 1 екзамен

 

 

3 курс

 Бакалавр денна форма

5 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр СРС

на

семестр

                

Аудиторних

 на тиждень

Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття
1 Технології розробки програмного забезпечення-1. Основи розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js АСОІУ  180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
2 Бази даних-2. Програмні додатки з використанням баз даних АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2 1 диф. залік
3 Бази даних-3. Програмні додатки з використанням баз даних (курсовий проект) АСОІУ  30 / 1 30 курсова робота
4 Операційні системи ОТ  180 / 6 90 90 5 3 2 екзамен
5 Мультипарадигменне програмування АСОІУ  165 / 5.5 72 93 4 2 2 диф. залік
6 Компоненти  програмної інженерії-1. Архітектура програмного  забезпечення ОТ 180 / 6 90 90 5 3 2 екзамен
7 Іноземна мова проф. спрям -1. Іноземна мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2 2
8 Військова підготовка Військовий інститут

6 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
Аудиторних  на семестр СРСна

семестр

                

Аудиторних     на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття
1 Технології  створення програмних продуктів для мобільних платформ АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2 1 екзамен
2 Технології розробки програмного забезпечення-2. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2 1 диф. залік
3 Технології розробки програмного забезпечення-3. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js (курсовий проект) АСОІУ 30  / 1 30 / 1 курсовий проект
4 Математичні методи оптимізації АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2  1 екзамен
5 Компоненти  програмної інженерії-2. Проектування програмного  забезпечення АСОІУ  180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
6 OLAP та сховища даних АСОІУ  120 / 4 72 48 4 2 2 диф. залік
7 Іноземна мова проф. спрям – 1. Іноземна мова проф. спрямування Англійської мови гуманітарного спрямування №3  30 / 1 18 12 1 1 залік
8 Правове забезпечення професійної діяльності  Публічного права  60 / 2 36 24 2 1 1 залік
9 Групова динаміка і комунікації АСОІУ  120 / 4 72 48 4 2 2 залік
10 Військова підготовка Військовий інститут

4 курс

Бакалавр денна форма

7 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
Аудиторних
 на семестр
СРСна

семестр

                

Аудиторних     на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття
1 Політологія Соціології 60 / 2 36 24 2 1 1 екзамен
2 Якість програмного забезпечення та тестування-1 АСОІУ 150 / 5 54 96 3 2 1 диф. залік
3 Якість програмного забезпечення та тестування-2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1 30 / 1 курсовий проект
4 Безпека програм та даних АСОІУ 165 / 5.5  54 111  3  2  1 екзамен
5 Людино-машинна взаємодія АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2 1  залік
6 Моделювання систем АСОІУ 180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
7 Технології розподілених систем та паралельних обчислень-1.
Технології розподілених систем
АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2 2  залік
8 Іноземна мова проф. спрям.-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення. Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2 диф. залік
9 Військова підготовка Військовий інститут За окремим планом військової підготовки

8 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
Аудиторних   на семестр СРСна

семестр

                

Аудиторних   на тиждень  Лекції  

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття
1 Технології розподілених систем та паралельних обчислень-2.
Технології паралельних обчислень
АСОІУ 150 / 5 54 96 6 4 4 екзамен
2 Основи охорони праці Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 45 / 1.5 18 27 2 1 1 екзамен
3 Проектний практикум АСОІУ 120 / 4 62 58 7 4 3 диф. залік
4 Інтеграція інформаційних систем АСОІУ 135 / 4.5 54 81 6 4 2 екзамен
5 Переддипломна практика АСОІУ 225 / 7.5 0 225 0  диф. залік
6 Дипломне проектування АСОІУ 180 / 6 0 180 0
7 Військова підготовка Військовий інститут

5 курс

Магістр професйний

Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень Лекції  

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття
1 Хмарні та GRID-технології  ОТ  180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
2 Програмування систем штучного  інтелекту  АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2 1 екзамен
3 Теорія та методи машинного навчання АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2 1 екзамен
4 Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2 2
5 Технології розробки ігрових застосувань-1  АСОІУ  135/ 4.5 72 63 4 2 2 диф. залік
6 Технології розробки ігрових застосувань-2 (курсовий проект)   АСОІУ  30 / 1  30  курсовий проект
7 Менеджмент стартап-проектів Менеджменту  90 / 3 54 36 3 1 2  залік
8 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3  залік
9 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень. АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1 залік

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор
заняття
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів і машин 90 / 3 54 36 3 2 1 залік
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1 1 залік
3 Оброблення надвеликих масивів даних АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2  2 екзамен
4 Теорія компіляторів-1 АСОІУ 165 / 5.5 54 111 3 2 1 екзамен
5 Теорія компіляторів -2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1 30 Курсова робота
6 Цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 30 / 1 18 12 1 0,6 0,4  залік
7 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2 залік
8 Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації АСОІУ 60 / 2 18 42 1 1
9 Методи та системи підтримки прийняття рішень АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2 2 екзамен
10 Менеджмент проектів програмного забезпечення АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2 1 диф. залік

Магістр

Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень Лекції  

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття
1 Хмарні та GRID-технології  ОТ  180 / 6 72 108 4 2 2 екзамен
2 Програмування систем штучного  інтелекту  АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2 1 екзамен
3 Теорія та методи машинного навчання АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2 1 екзамен
4 Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2 2
5 Технології розробки ігрових застосувань-1  АСОІУ  135/ 4.5 72 63 4 2 2 диф. залік
6 Технології розробки ігрових застосувань-2 (курсовий проект)   АСОІУ  30 / 1  30  курсовий проект
7 Менеджмент стартап-проектів Менеджменту  90 / 3 54 36 3 1 2  залік
8 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3  залік
9 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень. АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1 залік

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор
заняття
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів і машин 90 / 3 54 36 3 2 1 залік
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1 1 залік
3 Оброблення надвеликих масивів даних АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2  2 екзамен
4 Теорія компіляторів-1 АСОІУ 165 / 5.5 54 111 3 2 1 екзамен
5 Теорія компіляторів -2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1 30 Курсова робота
6 Цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 30 / 1 18 12 1 0,6 0,4  залік
7 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2 2 залік
8 Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації АСОІУ 60 / 2 18 42 1 1
9 Методи та системи підтримки прийняття рішень АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2 2 екзамен
10 Менеджмент проектів програмного забезпечення АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2 1 диф. залік