2018/2019 навч. рік

Бакалаври денна форма

1 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1 шифр груп ІП-81, ІП-82

2 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1 шифр груп ІП-81, ІП-82

3 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2 шифр груп ІП-71, ІП-72

4 семестр 2018/2019 н.р., курс 2 шифр груп ІП-71, ІП-72

5 семестр 2018/2019 навч.р., курс 3 шифр груп ІП-61, ІП-63

6 семестр 2018/2019 навч.р, курс 3 шифр груп ІП-61, ІП-63

7 семестр 2018/2019 н.р., курс 4 шифр груп ІП-51, ІП-52

8 семестр 2018/2019 н.р., курс 4 шифр груп ІП-51, ІП-52

Магістри

1 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1 шифр груп ІП-81мн

1 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1 шифр груп ІП-82мп

2 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1 шифр груп ІП-81мн

2 семестр 2018/2019 навч.р., курс 1 шифр груп ІП-82мп

3 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІП-71мн

3 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2 шифр груп ІП-72мп

4 семестр 2018/2019 навч.р., курс 2, шифр груп ІП-71мн

2017/2018 навч. рік

1 курс

 Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”
Бакалавр денна форма

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
 Аудиторних  на семестр СРС

на

семестр

                

 Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари) 
Лабор.
заняття
 
1 Іноземна мова – 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2      
2 Історія України Історiї 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Математичний аналіз – 1. Диференціальні обчислення Математичного аналізу та теорії ймовірностей 150 / 5 90 60 5 3 2   eкзамен  
4 Комп’ютерна дискретна математика ТК 210 / 7 90 120 5 3 2    екзамен  
5 Основи  програмування-1. Організація програм ОТ 180 / 6 72 108 4 2   2 eкзамен  
6 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Математичного аналізу та теорії ймовірностей 120 / 4 72 48 4 2 2   диф.залік  
7 Основи операційних систем ОТ 135 / 4.5 72 63 4 2   2 диф.залік  

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних

  на семестр

СРСна

семестр

                

 Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.
заняття
 
1 Іноземна мова – 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   залік  
2 Українська мова  за професійним спрямуванням Української мови, літератури та культури 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Математичний аналіз – 2. Інтегральні обчислення Математичного аналізу і теорії ймовірностей 150 / 5 90 60 5 2 3   екзамен  
4 Фізика (вибрані розділи) Загальної і теоретичної фiзики 120 / 4 72 48 4 2 1 1 диф. залік  
5 Дискретні структури АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2 1  1 диф. залік  
6 Теорія алгоритмів АУТС 180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
7 Основи програмування-2. Програмування структурованих даних АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2   2 екзамен  
8  Основи програмування-2. Програмування структурованих даних (курсова робота)  АСОІУ  30 / 1    30          курсова робота  
                       

2 курс

Бакалавр денна форма

3 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних

на семестр

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.

заняття

 
1 Іноземна мова – 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2      
2 Вступ до філософії  Філософії 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Теорія ймовірностей та  математична статистика  АСОІУ 210 / 7 90 120 5 3 2   екзамен  
4 Архітектура комп’ютера  ОТ 180 / 6 90 90 5 3   2 екзамен  
5 Об’єктно-орієнтоване програмування-1  АСОІУ 180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
6 Об’єктно-орієнтоване програмування-2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1   30         курсова робота  
7 Основи клієнтської розробки  АСОІУ 135 / 4.5 72 63 4 2   2 диф. залік  

 4 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних    на семестр СРС

на

семестр

                

 Аудиторних     на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор.

заняття

 
1 Іноземна мова – 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування  Англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   диф. залік  
2 Історія української культури в контексті світової культури Філософії 60 / 3 36 24 2 2      залік  
3 Основи технологій програмування  ОТ 195 / 6.5 108 87 6 4   2 диф. залік  
4 Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів  АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2   2 екзамен  
5 Організація комп’ютерних мереж  ОТ 180 / 6 90 90 5 3   2 екзамен  
6 Бази даних-1. Проектування баз даних  АСОІУ 120 / 4 72 48 4 2   2 диф. залік  
7 Основи WEB-програмування   АСОІУ 150 / 5 54 96 3 2   1 екзамен  

 

 

 

3 курс

 Бакалавр денна форма

5 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних   на семестр СРС

на

семестр

                

Аудиторних

 на тиждень

Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Технології розробки програмного забезпечення-1. Основи розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js АСОІУ  180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
2 Бази даних-2. Програмні додатки з використанням баз даних АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2   1 диф. залік  
3 Бази даних-3. Програмні додатки з використанням баз даних (курсовий проект) АСОІУ  30 / 1   30         курсова робота  
4 Операційні системи ОТ  180 / 6 90 90 5 3   2 екзамен  
5 Мультипарадигменне програмування АСОІУ  165 / 5.5 72 93 4 2   2 диф. залік  
6 Компоненти  програмної інженерії-1. Архітектура програмного  забезпечення ОТ 180 / 6 90 90 5 3   2 екзамен  
7 Іноземна мова проф. спрям -1. Іноземна мова професійного спрямування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2   2      
8 Військова підготовка Військовий інститут                  

6 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
 
Аудиторних  на семестр СРСна

семестр

                

Аудиторних     на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Технології  створення програмних продуктів для мобільних платформ АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2   1 екзамен  
2 Технології розробки програмного забезпечення-2. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2   1 диф. залік  
3 Технології розробки програмного забезпечення-3. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js (курсовий проект) АСОІУ 30  / 1   30 / 1         курсовий проект  
4 Математичні методи оптимізації АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2  1   екзамен  
5 Компоненти  програмної інженерії-2. Проектування програмного  забезпечення АСОІУ  180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
6 OLAP та сховища даних АСОІУ  120 / 4 72 48 4 2   2 диф. залік  
7 Іноземна мова проф. спрям – 1. Іноземна мова проф. спрямування Англійської мови гуманітарного спрямування №3  30 / 1 18 12 1   1   залік  
8 Правове забезпечення професійної діяльності  Публічного права  60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
9 Групова динаміка і комунікації АСОІУ  120 / 4 72 48 4 2   2 залік  
10 Військова підготовка Військовий інститут                  

4 курс

Бакалавр денна форма

7 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
 
Аудиторних
 на семестр
СРСна

семестр

                

Аудиторних     на тиждень Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор. заняття  
1 Політологія Соціології 60 / 2 36 24 2 1 1   екзамен  
2 Якість програмного забезпечення та тестування-1 АСОІУ 150 / 5 54 96 3 2   1 диф. залік  
3 Якість програмного забезпечення та тестування-2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1   30 / 1         курсовий проект  
4 Безпека програм та даних АСОІУ 165 / 5.5  54 111  3  2    1 екзамен  
5 Людино-машинна взаємодія АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2   1  залік  
6 Моделювання систем АСОІУ 180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
7 Технології розподілених систем та паралельних обчислень-1.
Технології розподілених систем
АСОІУ 150 / 5 72 78 4 2   2  залік  
8 Іноземна мова проф. спрям.-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення. Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   диф. залік  
9 Військова підготовка Військовий інститут   За окремим планом військової підготовки    

8 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової
атестації
 
Аудиторних   на семестр СРСна

семестр

                

Аудиторних   на тиждень  Лекції  

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття
 
1 Технології розподілених систем та паралельних обчислень-2.
Технології паралельних обчислень
АСОІУ 150 / 5 54 96 6 4   4 екзамен  
2 Основи охорони праці Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 45 / 1.5 18 27 2 1 1   екзамен  
3 Проектний практикум АСОІУ 120 / 4 62 58 7 4   3 диф. залік  
4 Інтеграція інформаційних систем АСОІУ 135 / 4.5 54 81 6 4   2 екзамен  
5 Переддипломна практика АСОІУ 225 / 7.5 0 225 0        диф. залік  
6 Дипломне проектування АСОІУ 180 / 6 0 180 0          
7 Військова підготовка Військовий інститут                  

5 курс

Магістр професйний

Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень Лекції  

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття  
1 Хмарні та GRID-технології  ОТ  180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен  
2 Програмування систем штучного  інтелекту  АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2   1 екзамен  
3 Теорія та методи машинного навчання АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2   1 екзамен  
4 Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2   2      
5 Технології розробки ігрових застосувань-1  АСОІУ  135/ 4.5 72 63 4 2   2 диф. залік  
6 Технології розробки ігрових застосувань-2 (курсовий проект)   АСОІУ  30 / 1    30          курсовий проект  
7 Менеджмент стартап-проектів Менеджменту  90 / 3 54 36 3 1 2    залік  
8 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3    залік  
9 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень. АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1   залік  

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор
заняття
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів і машин 90 / 3 54 36 3 2 1   залік
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1 1   залік
3 Оброблення надвеликих масивів даних АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2    2 екзамен
4 Теорія компіляторів-1 АСОІУ 165 / 5.5 54 111 3 2   1 екзамен
5 Теорія компіляторів -2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1   30         Курсова робота
6 Цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 30 / 1 18 12 1 0,6 0,4    залік
7 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   залік
8 Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації АСОІУ 60 / 2 18 42 1   1    
9 Методи та системи підтримки прийняття рішень АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2   2 екзамен
10 Менеджмент проектів програмного забезпечення АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2 1   диф. залік

Магістр

Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки

1 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
 Всього год/кред Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

Аудиторних на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних      на тиждень Лекції  

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття
1 Хмарні та GRID-технології  ОТ  180 / 6 72 108 4 2   2 екзамен
2 Програмування систем штучного  інтелекту  АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2   1 екзамен
3 Теорія та методи машинного навчання АСОІУ  150 / 5 54 96 3 2   1 екзамен
4 Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3  45 / 1.5 36 9 2   2    
5 Технології розробки ігрових застосувань-1  АСОІУ  135/ 4.5 72 63 4 2   2 диф. залік
6 Технології розробки ігрових застосувань-2 (курсовий проект)   АСОІУ  30 / 1    30          курсовий проект
7 Менеджмент стартап-проектів Менеджменту  90 / 3 54 36 3 1 2    залік
8 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3    залік
9 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень. АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1   залік

2 семестр


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри,
яка викладає дисципліну
Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом
Розподіл годин
за видами занять
на тиждень
Вид семестрової

атестації

 
Аудиторних  на семестр  

СРС

на

семестр

                

Аудиторних  на тиждень  Лекції Практич заняття
(семінари)
Лабор
заняття
 
1 Патентознавство та інтелектуальна власність Конструювання верстатів і машин 90 / 3 54 36 3 2 1   залік  
2 Основи інженерії та технології сталого розвитку Кібернетики хіміко-технологічних процесів 60 / 2 36 24 2 1 1   залік  
3 Оброблення надвеликих масивів даних АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2    2 екзамен  
4 Теорія компіляторів-1 АСОІУ 165 / 5.5 54 111 3 2   1 екзамен  
5 Теорія компіляторів -2 (курсова робота) АСОІУ 30 / 1   30         Курсова робота  
6 Цивільний захист Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 30 / 1 18 12 1 0,6 0,4    залік  
7 Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 45 / 1.5 36 9 2   2   залік  
8 Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації АСОІУ 60 / 2 18 42 1   1      
9 Методи та системи підтримки прийняття рішень АСОІУ 165 / 5.5 72 93 4 2   2 екзамен  
10 Менеджмент проектів програмного забезпечення АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2 1   диф. залік