AGIT-2018. III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ОБ’ЄКТІВ, ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ”

В МИКОЛАЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСТЕТІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НА БАЗІ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ВІДБУДЕТЬСЯ III
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ “ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ
ОБ’ЄКТІВ, ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ”.

МЕТОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ Є ПРЕДСТАВЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИСВЯЧЕНИХ
ГЕОМЕТРИЧНОМУ, МАТЕМАТИЧНОМУ ТА
КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ ОБ’ЄКТІВ,
ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ У ВИРОБНИЦТВІ ТА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, А
ТАКОЖ МАТЕРІАЛІВ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ, А
ТАКОЖ МАТЕРІАЛІВ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ
СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАПРЯМКУ
АВТОМАТИЗАЦІЇ, СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ,
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ.

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ (СЕКЦІЇ), що
пропонуються для обговорення:

        * Геометричне, математичне та
комп’ютерне моделювання об’єктів,
явищ і процесів.
        * Інформаційні технології моделювання
об’єктів, явищ і процесів.
        * Комп’ютерна та програмна інженерія в
сучасних умовах.
        * Підготовка наукових та педагогічних
кадрів з інформаційних технологій.

УМОВИ УЧАСТІ

  Для участі у конференції необхідно ДО 1
ЖОВТНЯ 2018 РОКУ вислати на одну з
вказаних електронних поштових
скриньок конференції:

        * заповнену заявку;
        * тези доповіді (1-2 сторінки)
підготовлені для безнабірного друку у
матеріалах конференції (остання
сторінка повинна бути заповнена не
менше ніж на 80%).

Розширену доповідь у вигляді статті
можна опублікувати у науковому журналі
“ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” (ISSN 2524-0978 PRINT,
ISSN 2520-2820 ONLINE). Для цього необхідно
додати:

        * статтю (8-12 сторінок) оформлену за тими
ж правилами, що й тези доповіді;
        * відскановану рецензію доктора або
кандидата технічних наук підписану й
засвідчену в установленому порядку
(для авторів без наукового ступеня);
        * авторське резюме статті англійською
мовою (коротке повторення структури
статті, що складається зі вступу, цілей
та завдань, методів, результатів,
висновків) – від 150 до 300 слів.

За більш детальною інформацією
звертайтесь на сайт конференції [1].

Запрошення знаходиться тут [2].

З повагою,
завідувач кафедри
комп’ютерної інженерії,
д-р техн. наук, доцент С.А. Устенко
(ustenko.s.a@gmail.com, ustenko.s.a@ce.in.ua)

[1] http://conf.ce.in.ua
[2] http://conf.ce.in.ua/files/agit2018.pdf