Гупал Анатолій Михайлович

Викладач кафедри АСОІУ в ІК НАНУ.

Відомий український учений, доктор фізико-математичних наук (1982 р.), професор (1995 р.), член-кореспондент НАН  України (2009 р.), завідувач відділу методів індуктивного моделювання та керування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки 2001 р., лауреат премії імені В.М. Глушкова 1997 р. НАН України.

Анатолій Михайлович Гупал народився 4 жовтня 1947 р. у місті Радеболь Німеччина в сім’ї військовослужбовця.

У 1971 р. закінчив з відзнакою Московський фізико-технічний інститут.

Спеціальність  – динаміка польоту та керування.

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію (фіз.-мат. наук) «Прямые методы решения задач стохастического программирования с ограничениями», математична кібернетика.

У 1982 р. захистив докторську дисертацію (фіз.-мат. наук) «Численные методы негладкой оптимизации без вычисления градиентов», математична кібернетика. Професор (1995 р.),

З 2003 р. по теперішній час працює завідувачем відділу методів індуктивного моделювання та керування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки 2001 р., лауреат премії імені В.М. Глушкова 1997 р. НАН України.

Сфера наукових інтересів. Стохастична оптимізація, методи індуктивного виводу, ефективні процедури розпізнавання, статистичний аналіз геномів і білків.

Перелік дисциплін:

  •    Ефективні процедури розпізнавання та прогнозування.
  •    Прикладні питання теорії ймовірностей та математичної статистики

Науковий доробок А.М. Гупал нараховує понад 150 наукових статей і монографій, під  його на­уковим керівництвом підготовлено 9 кандидатів наук, веде педагогічну роботу у Київському університеті ім. Т.Шевченка, Національного технічному університеті «КПІ», Московському фізико-технічному інституті.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Перелік публікацій.

  1. Гупал А.М., Сергиенко И. В., Оптимальные процедуры распознавания. – Киев: Наук. думка, 2008. – 232 с.
  2. Сергиенко И.В., Гридина Н.Я., Гупал А.М., Тарасов А.Л. Байесовская процедура распознавания глиом головного мозга  // Проблемы управления и информатики. – 2009. – № 5 – С. 150–154.
  3. Сергиенко И.В., Рязанов В.В., Белецкий Б.А., Быць А.В., Гупал А.М., Ржепецкий С.С. Методы предсказания пространственной структуры белков // Кибернетика и системный анализ, 2010, № 1. – С. 38-58.
  4. Сергиенко И.В., Белецкий Б.А., Гупал А.М. Предсказание торсионных углов в аминокислотных последовательностях белков на основе байесовской процедуры распознавания на цепях Маркова // Кибернетика и системный анализ, 2010, № 5. – С. 4-11.
  5. Сергиенко И.В., Гупал А.М., Вагис А.А. Правила симметрии в записи генетической информации в ДНК // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 3. – С. 88–94.
  6. Гупал А.М., Гупал Н.А., Островский А.В. Симметрия и свойства записи генетической информации в ДНК // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 3. – С. 120–127.
  7. Сергиенко И.В., Гупал А.М., Вагис А.А. Симметрия и свойства записи информации в ДНК // Доклады Академии наук – 2011, том 439, – № 1. – С. 30–32.
  8. Андрейчук И.И., Гупал А.М., Рязанов В.В. Байесовская процедура распознавания фрагментов генов в ДНК // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 6. – С. 120–124.