Гриша Олена Василівна
Гриша Олена Василівна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформаціі та управління Національного технічного університету  України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

1980 році закінчила Київський політехнічний університет (НТУУ «КПІ») за спеціальністю «Автоматизовані системи керування». Присвоєна кваліфікація за дипломом – інженер системотехнік.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук.
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає на кафедрі наступні дисципліни:

“Організація баз даних та знань”
“Системний аналіз та проектування КІС”
“Проектний менеджмент”
“Проектування інформаційних технологій КІВ”

Сторінка викладача у системі “Інтелект”

  Основні наукові публікаціїї за останні 5 років

  1. Гриша О.В. Задача формування ефективної структури цілей проекту [Текст]: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій» «Технологія управління інформацією та знаннями в сучасному суспільстві», Київ, 23-24 травня 2014р.:тези доповідей / О.В Гриша, С.В Тютюнник / [редкол.: С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва]. – 94 с. – В надзаг.: МОН України, Київский національний університет будівництва і архітектури, Українська асоціація управління проектами, академія управління проектами. – С.42-44.
  2. Гриша О.В. Розширення операцій алгебри показників для управління системами з неповністю визначеними показниками діяльності. // Адаптивні системи автоматичного управління. -2012.- № 21(41). -С. 29-34.
  3. Гриша О.В. Задачі структуризації цілей розвитку бізнесу на основі недовизначених моделей [Текст]: матеріали збірника наукових праць «Управління розвитком складних систем», Київ, 1 листопада 2013 р.: тези доповідей / О.В. Гриша, С.В. Тютюнник / [редкол.: П.П. Лізунов, С.Д. Бушуєв, А.О. Білошицький]. – 203 с. – В надзаг.: МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С.82-86.
  4. О.В. Гриша, І.О. Романченко Додаткові н-розширення операцій алгебри показників для оцінки ризиків та термінів виконання іт проектів з врахуванням недовизначеності // Адаптивні системи автоматичного управління. -2014.- С.93-97.5. Гриша О.В., Гриша Б.С. Синергетичні аспекти управління PR-проектами у періоди нестабільності та криз. – «Управління проектами та розвиток виробництва» № 2(34), 2010
  5. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. Креативніе технологии управления проектами и программами. Монографиия – К.: «Саммит-Книга», 2010.7. Гриша Е.В., Гриша Б.С. “Нестационарные стратегии управления креативным потенциалом в контексте показателей ценности инновационных проектов” (тези) – Конференция «PM Kiev ‘2010».