Громадське обговорення освітньо-наукових програм

Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньої програми спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення третього (доктор філософії) рівня вищої освіти.

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп срейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньою програмою приймаються через офіційні електронні пошти гаранта освітньої програми.

Громадське обговорення освітньо-наукової програми

«Інженерія програмного забезпечення»

третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Текст програми можна закачати за посиланням:

ONP_PhD_121

Гарант освітньої програми декан ФПМ

д.т.н. Дичка Іван Андрійович

e-mail: dychks@pzks.fpm.kpi.ua

Джерело інформації