Гладкий Анатолій Васильович

Гладкий Анатолій Васильович, народився 27 березня 1945 року в с. Біленьке Запорізької області.

Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка  у 1967 році за спеціальністю «математика», кваліфікація – «обчислювальна математика».

Кандидат фіз.-мат. наук з 1977 року, дисертація  за темою «Численное решение некоторых классов задач фильтрации в неоднородных средах» захищена в Київському державному університеті імені  Т.Г. Шевченка, спеціальність     01. 02. 05 – механика жид- костей, газа и плазмы.

Доктор фіз.-мат. наук з 1996 року, дисертація за темою «Чисельно-аналітичні методи математичного моделювання хвильових процесів» захищена в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01. 05. 02  – «математичне моделювання та обчислювальні методи».

Завідувач відділом математичних систем моделювання проблем екології та енергетики Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2011р.

Наукове звання професора присвоєне в  2004 році.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  2005 р.

Коло наукових інтересів Гладкого А.В. становлять дослідження в галузі обчислювальної  та прикладної математики, математичної фізики, математичного моделювання процесів  екології із розподіленими параметрами.

Курси, що викладаються:

– моделі та математичні методи дослідження хвильових процесів;

– методи математичного моделювання та оптимізації процесів із розподіленими параметрами.

Можливі напрямки досліджень для магістрантів, що навчаються у філії:

– математичне моделювання обернених задач екології;

– математичне моделювання еколого-біологічних процесів.