Gladkyi Anatolii V.

Hulianytskyi L. F.

Gupal Anatolii M.

Zadiraka V.K.

Liashko Serhii I.

Provotar Oleksandr I.

Sergiyenko Ivan V.

Stoian Volodymyr A.

Khimich Oleksandr M.

http://asu.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Chikriy.jpg

Chikrii A.A.