ЕК для магістрів наукових, травень 2020 року

121 Інженерія програмного забезпечення

                                          (магістр наук.)                                       4 студ.             

 

 ЕК №

 Голова комісії   Задірака  В.К.           – д.ф.-м.н., проф., зав.відділом                                                               

                                                                                              Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова

                                                                   НАН України, проф. кафедри АСОІУ

                                                                    за  сумісництвом

 Члени комісії:    Сидоров М.О.             – д.т.н. проф., професор каф.АСОІУ

                              Фіногенов О.Д.          – к.т.н., доц., доцент кафедри  АСОІУ

                              Баклан І.В.                 – к.т.н., доц., доцент кафедри  АСОІУ

 

Секретар            Муравйова І. М.              –  інженер 2 кат.каф.АСОІУ          

 

 

( 20 травня  2020р.  з 14.30, ауд.200-18)