ЕК для бакалаврів. Червень 2020 р.

121 Інженерія програмного забезпечення

 

ЕК №

 

Голова комісії    Стеценко І.В.             ­­–  д.т.н., доц., професор кафедри  АСОІУ

 

Члени комісії:     Муха І.П.                    – к.т.н., доц., доц. кафедри  АСОІУ

                             Ліщук К.І.                   – к.т.н., доц. кафедри  АСОІУ

                             Олійник Ю.О.             – ст.викладач  кафедри  АСОІУ

Секретар             Борисюк Л.І.                – інженер каф. АСОІУ                            

 

                 (15, 17, 19 червня 2020р. з 14.30, ауд.25-18)     

 ЕК №

 

Голова комісії    Сидоров М.О.             ­­–  д.т.н., проф.,проф.кафедри  АСОІУ

 

Члени комісії:     Баклан І.В.                    – к.т.н., доц., доц. кафедри  АСОІУ

                             Фіногенов О.Д.             – к.т.н., доц., доц. кафедри  АСОІУ

                             Вітковська І.І.               – ст.викладач  кафедри  АСОІУ

Секретар             Муравйова І.М.            – інженер 2кат. каф. АСОІУ                           

 

 

(15, 17, 19 червня 2020р.  з 14.30, ауд.200-18)     

 

122   Комп’ютерні науки та інформаційні технології        

ЕК №

Голова комісії :  Томашевський В.М.   ­­–  д.т.н., проф., проф. кафедри  АСОІУ

 

Члени комісії:    Жданова О.Г.           –  к.т.н., доц., доц. кафедри  АСОІУ

                            Тєлишева Т.О.            –  к.т.н., доц., доц. кафедри АСОІУ

                            Сперкач М.О.             –  к.т.н.,доц.  кафедри  АСОІУ

Секретар            Васічкіна С.В.             – провідний інженер каф. АСОІУ        

 

(15, 17, 19 червня 2020р.  з 14.30, ауд.323-18)     

 

ЕК №

 

Голова комісії:   Павлов О.А.            ­­–  д.т.н., проф., в.о. зав. кафедри  АСОІУ

 Члени комісії:   Жаріков Е.В..          –  к.т.н., доц., доц. кафедри  АСОІУ

                            Жураковська О.С.       –  к.т.н., доц. кафедри АСОІУ

                            Коган А.В.              –  к.т.н., доц.кафедри АСОІУ

Секретар            Стеніна Т.П.                –  провідний інженер каф.АСОІУ      

 

(15, 17, 19 червня 2020р.  з 14.30, ауд.433-18)     

 

ЕК №

 

Голова комісії     Сидоров М.О.               –  д.т.н., проф.,проф.кафедри  АСОІУ

 

Члени комісії:    Гавриленко О.В.        –  к.ф-м.н., доц., доц. кафедри  АСОІУ

                            Новінський В.П.         –  к.т.н., доц. кафедри  АСОІУ

                            Попенко В.Д.              –  к.т.н., доц. кафедри АСОІУ

Секретар            Муравйова І.М.            – інженер 2кат. каф. АСОІУ                                 

 

(16, 18, 20 червня 2020р. з 14.30, ауд.200-18)