Додатковий конкурсний відбір на кафедру військової підготовки!

Документи від студентів приймаються до 20 вересня.

Вступні іспити проводяться 24 та 25 вересня.

Доведення результатів вступу  та укладання контрактів – 26 вересня.

ГРАФІК
проведення конкурсного відбору у 2019 році зі студентами ЗВО, які виявили бажання проходити
військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу