Теми дипломних проектів бакалаврів 2016 року

Теми дипломних проектів бакалаврів 2016 року
6.050101 «Комп’ютерні науки»
гр. ІС-21

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. БАБИЧ

Світлана

Олександрівна

Застосування для перекладу мови жестів на писемну українську Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

2. ГАЛКІНА

Галина

Андріївна

Мобільне застосування з підтримки процесу організації художніх виставок Старший викладач

Сперкач М.О.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

3. ГНАТЮК

Тетяна

Володимирівна

Мобільне застосування для публікації повідомлень співробітників корпорації Старший викладач Халус О.А. Анотація

Abstract

Перелік посилань

4. ГОРЯЙНОВА

Анастасія Олександрівна

Комплекс задач з підтримки діяльності ресторану Доцент,

к.т.н., доцент

Тєлишева Т.О.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

5. ГРИГОРОВИЧ

Богдан

Андрійович

Система аналізу корпусів новинних публікацій Асистент

Дьомкін В.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

6. ДУБІНЕНКО

Марія

Олександрівна

Застосування з генерування лабіринтів для комп’ютерних ігор Асистент

Войтікова Г.Ю.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

 

7.

ДУБОК

Катерина

Валентинівна

Комплекс задач з підтримки діяльності охоронної організації Старший викладач

Сперкач М.О.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

8. КАЛПАКЧІ

Дмитро

Геннадійович

Інструментарій для оцінки технічної якості тестових завдань Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

9. КОВАЛЕНКО

Дмитро

Андрійович

WEB -сервіс для побудови багатовимірної поліноміальної регресії по надлишковому опису Професор, д.т.н., професор

Павлов О.А.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

11. КОСТЕНКО Владислав
Олександрович
WEB-застосування з підтримки роботи автомийки Доцент, к.т.н.

Жураковська О.С.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

12. КРАВЕНСЬКИЙ Віталій

Олександрович

WEB-застосування з підтримки діяльності служби евакуації на автомобільних шляхах Доцент, к.т.н.,

доцент

Жаріков Е.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

13. ЛИТВИН

Андрій

Васильович

Комплекс задач з пошуку та резервування авіаквитків Доцент, к.т.н.,

доцент

Гриша О.В.

Презентація 
14. МАЗУР

Артем

Володимирович

WEB-застосування з підтримки діяльності кінотеатру Доцент, к.ф-м.н., доцент

Рибачук Л.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

15. МАЧУЛЯНСЬКИЙ

Дмитро

Іванович

WEB-ресурс інформаційної під-тримки cприяння працевлаштуван-ню студентів і випускників ВНЗ Доцент, к.т.н.,

доцент

Жданова О.Г.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

16. ОЛІЙНИК

Єгор

Миколайович

Комплекс задач з підтримки діяльності станції технічного обслуговування автомобілів Доцент, к.т.н.,

доцент

Жаріков Е.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

17. ОЛІЙНИК

Павло

Петрович

WEB-застосування з підтримки туристичної діяльності Доцент, к.т.н.

Жураковська О.С.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

18. ПОЛІЩУК

Андрій

Олександрович

WEB-застосування для продажу речей онлайн-гри Counter Strike: Global Offensive Доцент, к.ф-м.н., доцент

Рибачук Л.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

19. ПРОХОРОВА

Катерина

Сергіївна

WEB-застосування з підтримки процесу прийому/здачі вторинної сировини Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

20. РИБАЛЬЧЕНКО

Олег

Валерійович

Мобільне застосування для споживачів товарів широкого вжитку Доцент, к.т.н.,

Жураковська О.С.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

21. РОМАНЧУК

Ростислав Олександрович

WEB-застосування з підтримки діяльності ветеринарної клініки Асистент

Новікова П.А.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

22. СОЛОВЙОВ

Данило

Владиславович

Інтерактивна карта криміногенної ситуації в місті (комплексна тема) Доцент, к.т.н.,

доцент

Тєлишева Т.О.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

23. ТРЕГУБОВ

Андрій Володимирович

WEB-застосування з підтримки діяльності колекціонерів годинників Доцент, к.т.н.,

доцент

Тєлишева Т.О.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

24. ХАРАУЗОВ

Сергій Олександрович

WEB-застосування для знаходження аптек та лікарських засобів Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

25. ЯРУШЕВСЬКИЙ Олександр

Олегович

WEB-сервіс з підтримки процесу вибору фільтруючого обладнання Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

26. ЯСЬКОВ

Владислав

Вікторович

Автоматизоване робоче місце експерту з підбору персоналу із вбудованим модулем аналізу психометричних вимірювань Асистент

Шевченко К. Ю.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

гр. ІС-22

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. АЛІМАН

Богдана

Ігорівна

Комплекс задач формування і обробки первинної медичної документації Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

2. БОРИСЕНКО

Ірина

Віталіївна

Система обміну персональними даними групи учасників на базі порогової криптосистеми в хмарних середовищах та однорангових мережах портативних пристроїв Асистент

Шевченко К. Ю.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

3. ГУДЗЬ

Данило

Романович

WEB-платформа для створення оперативної звітності (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Тєлишева Т.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

4. ДАНИЛЬЧУК

Руслан Костянтинович

Інтерактивна карта криміногенної ситуації в місті (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

5. ДІДКІВСЬКА

Валерія

Андріївна

Застосування для відслідковування раціону харчування та фізичних навантажень Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

6. ДУШУТІН

Владислав Володимирович

WEB-сервіс надання доступу до облікових записів Доцент, к.т.н. Жураковська О.С. Анотація

Abstract

Перелік посилань

7. ЄФІМОВ

Дмитро

Вячеславович

Комплекс задач прогнозування результатів спортивних змагань Доцент, к.т.н. Жураковська О.С. Анотація

Abstract

Перелік посилань

 

8.

ЄФРЕМОВ Антон Володимирович WEB-платформа для створення оперативної звітності (комплексна тема) Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

9. ЖИЩИНСЬКИЙ Вадим

Петрович

WEB-застосування з підтримки діяльності торгівельної компанії Доцент, к.т.н., доцент Тєлишева Т.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

10. КОВАЛЬ Андрій

Анатолійович

Комплекс задач з подання електронної звітності Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

11. КОЛЯНОВ

Максим

Сергійович

WEB-сервіс управління ІТ-проектами (комплексна тема) Асистент

Войтікова Г.Ю.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

12. КОПАЙГОРОДСЬКИЙ

Владислав

Леонідович

WEB-сервіс управління ІТ-проектами (комплексна тема) Асистент

Войтікова Г.Ю.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

13. КОРИНЕЦЬКИЙ Дмитро

Сергійович

WEB -ресурс обробки та систематизації новин Старший викладач, к.т.н. Ларіна К.Ю. Анотація

Abstract

Перелік посилань

14. КОСТЮК

Артем

Юрійович

Мобільне застосування з підтримки  процесу планування подорожей Старший викладач, к.т.н. Ларіна К.Ю. Анотація

Abstract

Перелік посилань

15. КУЗНЕЦОВ

Павло

Олександрович

Android-застосування для допомоги ведення здорового способу життя «Healthtone» Асистент

Томахіна О.С.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

16. КУПЦОВА

Ірина

Володимирівна

Застосування для розв’язання деяких класів задач математичного аналізу Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

17. КУРІЛКО

Ігор

Миколайович

Мобільне застосування для відслідковування та прогнозування головних болів Асистент

Проскура С.Л.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

18. ЛИСЕНКО

Артур

Ростиславович

WEB-застосування збільшення зображення з підвищенням його якості Асистент

Шевченко К.Ю.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

19. ЛИТВИНЕНКО Владислав Анатолiйович WEB-застосування з підтримки діяльності магазину з продажу одягу Асистент, к.т.н., Коган А.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

20. НОЗДРІН

Олександр

Сергійович

Комплекс задач з розрахунків параметрів робочого місця працівника ІТ-сфери Доцент, к.т.н., доцент Жаріков Е.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

21. ПЕРЕРВА

Антон

Сергійович

Хмарний сервіс бізнес-комунікації в управлінні проектами Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

22. СИМОН

Анастасія

Вікторівна

Комплекс задач з попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

23. СКРИПНИК

Єгор

Валерійович

Android- застосування для збирання статистики про витрачені кошти Асистент

Томахіна О.С.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

24. ФУКЛЄВ

Іван

Сергійович

Застосування для автоматичного обліку відвідування студентів за допомогою комп’ютерного розпізнавання обличь (комплексна тема) Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

25. ХАРЧЕВНИЙ Святослав

Олегович

Комплекс задач для автоматизації тайм-менеджменту Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

26. ЦУЦАРІН

Микола

Миколайович

Застосування для автоматичного обліку відвідування студентів за допомогою комп’ютерного розпізнавання обличь (комплексна тема) Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

27. ШАПОВАЛ

Катерина

Валеріївна

Застосування для автоматичного створення презентацій Доцент, к.т.н. Жураковська О.С. Анотація

Abstract

Перелік посилань

28. ШУМОВ

Дмитро

Валентинович

Мобільне застосування «Динамічна навігація» Асистент

Проскура С.Л.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

гр. ІС-23

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. АНІСІМОВА Олександра

Віталіївна

WEB-ресурс з підтримки діяльності театру Асистент, к.т.н. Коган А.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

2. БАЛЮКОВ

Євген

Ігорович

Застосування для моніторингу пристроїв у комп’ютерній мережі великої розмірності Асистент, к.т.н. Коган А.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

3. ГРИГОР’ЄВА

Юлія

Вадимівна

Комплекс задач з надання рекомендацій мандрівникам України Старший викладач Халус О.А. Анотація

Abstract

Перелік посилань

4. ДИФУЧИН

Антон

Юрійович

Візуальне середовище моделювання дискретно-подійних систем Професор,

д.т.н., професор

Томашевський В.М.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

5. ЖДАН

Євгеній

Дмитрович

Застосування для керування персональним часом пасажира міського транспорту Асистент

Павлюченко Н.С.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

6. ЗУБЧЕНКО

Богдан

Сергійович

WEB-сервіс для перевірки коду на плагіат Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

7. ІЗБІЦЬКИЙ

Євген

Олегович

Комплекс задач обліку та управління витратами електроенергії Старший викладач Сперкач М.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

 

8.

ІЩУК

Дмитро

Іванович

Комплекс задач з підтримки діяльності готельного підприємства Асистент Павлюченко Н.С. Анотація

Abstract

Перелік посилань

9. КАТЮЩЕНКО

Дар’я

Олександрівна

WEB-застосування з підтримки таємного обміну подарунками Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

10. КМЕЦЬ

Максим

Ігорович

Сервіс складання розкладу роботи на підприємстві Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

11. КУЗЬКІН

Владислав Всеволодович

Програмний комплекс обліку відвідуваності «Термінал» Асистент, к.т.н. Цюцюра М.І. Анотація

Abstract

Перелік посилань

12. КУШНІР

Віталій

Віталійович

WEB-застосування «Інтернет-аукціон» Доцент, к.ф-м.н., доцент

Рибачук Л.В.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

13. ЛУЦЕНКО

Вячеслав Олександрович

WEB-застосування обліку власних фінансів Старший викладач Сперкач М.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

14. МАЛЕНКО

Анастасія

Олексіївна

Комплекс задач з підтримки волонтерської діяльності, направленої на допомогу переселенцям Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

15. МАЛИНОВСЬКИЙ Артем

Дмитрович

Android-клієнт для системи мобільного аналізу здоров’я серця Асистент, к.т.н. Коган А.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

16. МІЛІНЧУК

Анастасія Олександрівна

Онлайн-сервіс рекомендацій відвідування цікавих місць Старший викладач Олійник Ю.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

17. МОРОЗ

Тимофій Олександрович

Комплекс задач з обліку особистих фінансів Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

18. ОРЛОВ

Микита

Валерійович

WEB-ресурс інформаційної підтримки моніторингу поточної успішності студентів Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

19. ПАНЬОВА

Катерина

Андріївна

WEB-застосування з моніторингу культурної спадщини України Старший викладач Сперкач М.О. Анотація

Abstract

Перелік посилань

20. ПАЩЕНКО

Дмитро

Сергійович

WEB-застосування з підтримки виконання фітнес-програми Асистент, к.т.н. Цюцюра М.І. Анотація

Abstract

Перелік посилань

21. САВЧУК

Микита

Сергійович

Система підтримки надання маркетингових послуг для просування торгівельних марок Асистент

Проскура С.Л.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

22. СИДОРОВ

Максим

Олегович

Система аналізу індивідуальної манери користування WEB-сервісом (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

23. СЯГАЙЛО

Тетяна

Андріївна

Комплекс задач календарного планування виконання ІТ-проектів Старший викладач Халус О.А. Анотація

Abstract

Перелік посилань

24. ТЕРЕНТЬЄВ

Роман

Анатолійович

Програмно-технічний комплекс задач з підтримки керування квадрокоптером Старший викладач Халус О.А. Анотація

Abstract

Перелік посилань

25. ТИМЧУК

Андрій Олександрович

Система аналізу індивідуальної манери користування WEB-сервісом (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

26. ФОЛОМЄЄВ

Антон

Сергійович

Комплекс задач з підтримки процесу криптографічного захисту інформації Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

27. ХРОПОСТ

Володимир Сергійович

Комплекс задач складання розкладів занять для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Старший викладач, к.ф.-м.н.

Клименко О.М.

Анотація

Abstract

Перелік посилань

28. ШУМЕЙКО

Микола

Сергійович

Комплекс задач з підтримки процесу підбору персоналу Асистент, к.т.н. Коган А.В. Анотація

Abstract

Перелік посилань

6.050103 «Програмна інженерія»
гр. ІП-21

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. ГРАНЮК

Олексій Володимирович

Web-застосування для уніфікованої автентифікації через соціальні мережі Асистент

Головченко М.М.

 
2. ГУЛАК

Олександр

Сергійович

Мобільне застосування для передачі повідомлень у Peer-to-Peer мережах з вузьким каналом зв’язку Старший викладач Олійник Ю.О.  
3. ДЕЛЬ

Максим

Віталійович

WEB-сервіс для підтримки прийняття рішень з квартирних питань Асистент,

к.т.н.

Цюцюра М.І.

 
4. ДЕНЬКІН

Денис

Геннадійович

Програмне забезпечення для вивчення іноземної мови за допомогою субтитрів Старший викладач,

к.т.н.

Ліщук К.І.

 
5. ЗАБЛОЦЬКИЙ

Олексій

Андрійович

Комплекс програм для  ймовірнісного прогнозування та оптимізації навантаження на кластерний сервер Старший викладач,

к.т.н.

Селін Ю.М.

 
6. КІНДЗЕРСЬКИЙ

Олександр

Віталійович

Програмне забезпечення прогнозування числових рядів на основі технології CUDA Старший викладач Олійник Ю.О.  
7. КУТОВИЙ

Анатолій

Сергійович

Програмне забезпечення міжмовного порівняння документів Доцент, к.т.н.,

доцент

Фіногенов О.Д.

 
8. ПАЛІЙ

Олена

Андріївна

Програмне забезпечення для вивчення слів іноземних мов Старший викладач,

к.т.н.

Ліщук К.І.

 
9. РАМАЗАНОВ

Рустам

Вахід огли

Програмне забезпечення «Військовий комісаріат» Доцент, к.т.н.,

доцент

Баклан І.В.

 
10. РУДЯК

Максим

Ігоревич

Програмний модуль серіалізації та десеріалізації даних у форматі JSTR для електронного кампусу НТУУ «КПІ» Доцент, к.т.н.,

доцент

Муха І.П.

 
11. ФРАНЧУК

Роман

Павлович

Програмне забезпечення для пошуку зображень з заданим текстом Старший викладач,

к.т.н.

Ліщук К.І.

 
12. ФУНТОВИЙ

Ілля

Ігорович

Розробка технології візуалізації 3-D об’єктів в задачах розпізнавання образів Старший викладач,

к.т.н.

Селін Ю.М.

 
13. ХІЛІНСЬКИЙ

Павло

Ігорович

Мобільне застосування «Особиста бухгалтерія» Доцент, к.т.н.,

доцент

Гриша О.Г.

 
14. ХУССЕЙН

Софія

Імтіазівна

Комплекс програм для розпізна-вання емоцій людини за рухами комп’ютерного маніпулятора Доцент, к.т.н.,

доцент

Баклан І.В.