Теми дипломних проектів бакалаврів 2016 року

Теми дипломних проектів бакалаврів 2016 року
6.050101 «Комп’ютерні науки»
гр. ІС-21

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. БАБИЧ

Світлана

Олександрівна

Застосування для перекладу мови жестів на писемну українську Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

 

pdf           pdf

2. ГАЛКІНА

Галина

Андріївна

Мобільне застосування з підтримки процесу організації художніх виставок Старший викладач

Сперкач М.О.

 

pdf           pdf

3. ГНАТЮК

Тетяна

Володимирівна

Мобільне застосування для публікації повідомлень співробітників корпорації Старший викладач Халус О.А.  

pdf           pdf

4. ГОРЯЙНОВА

Анастасія Олександрівна

Комплекс задач з підтримки діяльності ресторану Доцент,

к.т.н., доцент

Тєлишева Т.О.

 

pdf           pdf

5. ГРИГОРОВИЧ

Богдан

Андрійович

Система аналізу корпусів новинних публікацій Асистент

Дьомкін В.В.

 

pdf           pdf

6. ДУБІНЕНКО

Марія

Олександрівна

Застосування з генерування лабіринтів для комп’ютерних ігор Асистент

Войтікова Г.Ю.

 

 pdf           pdf

 

7.

ДУБОК

Катерина

Валентинівна

Комплекс задач з підтримки діяльності охоронної організації Старший викладач

Сперкач М.О.

 

pdf           pdf

8. КАЛПАКЧІ

Дмитро

Геннадійович

Інструментарій для оцінки технічної якості тестових завдань Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

 

pdf           pdf

9. КОВАЛЕНКО

Дмитро

Андрійович

WEB -сервіс для побудови багатовимірної поліноміальної регресії по надлишковому опису Професор, д.т.н., професор

Павлов О.А.

 

 pdf           pdf

11.           КОСТЕНКО Владислав
Олександрович
WEB-застосування з підтримки роботи автомийки Доцент, к.т.н.

Жураковська О.С.

 

pdf           pdf

12. КРАВЕНСЬКИЙ Віталій

Олександрович

WEB-застосування з підтримки діяльності служби евакуації на автомобільних шляхах Доцент, к.т.н.,

доцент

Жаріков Е.В.

 

pdf           pdf

13. ЛИТВИН

Андрій

Васильович

Комплекс задач з пошуку та резервування авіаквитків Доцент, к.т.н.,

доцент

Гриша О.В.

 

 pdf           pdf

14. МАЗУР

Артем

Володимирович

WEB-застосування з підтримки діяльності кінотеатру Доцент, к.ф-м.н., доцент

Рибачук Л.В.

 

 pdf           pdf

15. МАЧУЛЯНСЬКИЙ

Дмитро

Іванович

WEB-ресурс інформаційної під-тримки cприяння працевлаштуван-ню студентів і випускників ВНЗ Доцент, к.т.н.,

доцент

Жданова О.Г.

 

pdf           pdf

16. ОЛІЙНИК

Єгор

Миколайович

Комплекс задач з підтримки діяльності станції технічного обслуговування автомобілів Доцент, к.т.н.,

доцент

Жаріков Е.В.

 

pdf           pdf

17. ОЛІЙНИК

Павло

Петрович

WEB-застосування з підтримки туристичної діяльності Доцент, к.т.н.

Жураковська О.С.

 

pdf           pdf

18. ПОЛІЩУК

Андрій

Олександрович

WEB-застосування для продажу речей онлайн-гри Counter Strike: Global Offensive Доцент, к.ф-м.н., доцент

Рибачук Л.В.

 

pdf           pdf

19. ПРОХОРОВА

Катерина

Сергіївна

WEB-застосування з підтримки процесу прийому/здачі вторинної сировини Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

 

pdf           pdf

20. РИБАЛЬЧЕНКО

Олег

Валерійович

Мобільне застосування для споживачів товарів широкого вжитку Доцент, к.т.н.,

Жураковська О.С.

 

 pdf           pdf

21. РОМАНЧУК

Ростислав Олександрович

WEB-застосування з підтримки діяльності ветеринарної клініки Асистент

Новікова П.А.

 

pdf           pdf

22. СОЛОВЙОВ

Данило

Владиславович

Інтерактивна карта криміногенної ситуації в місті (комплексна тема) Доцент, к.т.н.,

доцент

Тєлишева Т.О.

 

pdf           pdf

23. ТРЕГУБОВ

Андрій Володимирович

WEB-застосування з підтримки діяльності колекціонерів годинників Доцент, к.т.н.,

доцент

Тєлишева Т.О.

 

pdf           pdf

24. ХАРАУЗОВ

Сергій Олександрович

WEB-застосування для знаходження аптек та лікарських засобів Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

 

 pdf           pdf

25. ЯРУШЕВСЬКИЙ Олександр

Олегович

WEB-сервіс з підтримки процесу вибору фільтруючого обладнання Доцент,

к.т.н., доцент

Жданова О.Г.

 

pdf           pdf

26. ЯСЬКОВ

Владислав

Вікторович

Автоматизоване робоче місце експерту з підбору персоналу із вбудованим модулем аналізу психометричних вимірювань Асистент

Шевченко К. Ю.

 

pdf           pdf

гр. ІС-22

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. АЛІМАН

Богдана

Ігорівна

Комплекс задач формування і обробки первинної медичної документації Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

 

pdf           pdf

2. БОРИСЕНКО

Ірина

Віталіївна

Система обміну персональними даними групи учасників на базі порогової криптосистеми в хмарних середовищах та однорангових мережах портативних пристроїв Асистент

Шевченко К. Ю.

 

pdf           pdf

3. ГУДЗЬ

Данило

Романович

WEB-платформа для створення оперативної звітності (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Тєлишева Т.О.  pdf           pdf

 

4. ДАНИЛЬЧУК

Руслан Костянтинович

Інтерактивна карта криміногенної ситуації в місті (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В.  pdf           pdf
5. ДІДКІВСЬКА

Валерія

Андріївна

Застосування для відслідковування раціону харчування та фізичних навантажень Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

 

pdf           pdf

 

6. ДУШУТІН

Владислав Володимирович

WEB-сервіс надання доступу до облікових записів Доцент, к.т.н. Жураковська О.С.  pdf           pdf

 

7. ЄФІМОВ

Дмитро

Вячеславович

Комплекс задач прогнозування результатів спортивних змагань Доцент, к.т.н. Жураковська О.С.  

pdf           pdf

 

8.

ЄФРЕМОВ Антон Володимирович WEB-платформа для створення оперативної звітності (комплексна тема) Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

9. ЖИЩИНСЬКИЙ Вадим

Петрович

WEB-застосування з підтримки діяльності торгівельної компанії Доцент, к.т.н., доцент Тєлишева Т.О.  

pdf           pdf

10. КОВАЛЬ Андрій

Анатолійович

Комплекс задач з подання електронної звітності Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

11. КОЛЯНОВ

Максим

Сергійович

WEB-сервіс управління ІТ-проектами (комплексна тема) Асистент

Войтікова Г.Ю.

 pdf           pdf

 

12. КОПАЙГОРОДСЬКИЙ

Владислав

Леонідович

WEB-сервіс управління ІТ-проектами (комплексна тема) Асистент

Войтікова Г.Ю.

 

pdf           pdf

13. КОРИНЕЦЬКИЙ Дмитро

Сергійович

WEB -ресурс обробки та систематизації новин Старший викладач, к.т.н. Ларіна К.Ю.  

pdf           pdf

14. КОСТЮК

Артем

Юрійович

Мобільне застосування з підтримки  процесу планування подорожей Старший викладач, к.т.н. Ларіна К.Ю.
15. КУЗНЕЦОВ

Павло

Олександрович

Android-застосування для допомоги ведення здорового способу життя «Healthtone» Асистент

Томахіна О.С.

 

pdf           pdf

16. КУПЦОВА

Ірина

Володимирівна

Застосування для розв’язання деяких класів задач математичного аналізу Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

 

pdf           pdf

17. КУРІЛКО

Ігор

Миколайович

Мобільне застосування для відслідковування та прогнозування головних болів Асистент

Проскура С.Л.

 

pdf           pdf

18. ЛИСЕНКО

Артур

Ростиславович

WEB-застосування збільшення зображення з підвищенням його якості Асистент

Шевченко К.Ю.

 

pdf           pdf

19. ЛИТВИНЕНКО Владислав Анатолiйович WEB-застосування з підтримки діяльності магазину з продажу одягу Асистент, к.т.н., Коган А.В.  pdf           pdf

 

20. НОЗДРІН

Олександр

Сергійович

Комплекс задач з розрахунків параметрів робочого місця працівника ІТ-сфери Доцент, к.т.н., доцент Жаріков Е.В.  

pdf           pdf

21. ПЕРЕРВА

Антон

Сергійович

Хмарний сервіс бізнес-комунікації в управлінні проектами Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В.  pdf           pdf

 

22. СИМОН

Анастасія

Вікторівна

Комплекс задач з попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

23. СКРИПНИК

Єгор

Валерійович

Android- застосування для збирання статистики про витрачені кошти Асистент

Томахіна О.С.

 pdf           pdf

 

24. ФУКЛЄВ

Іван

Сергійович

Застосування для автоматичного обліку відвідування студентів за допомогою комп’ютерного розпізнавання обличь (комплексна тема) Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

 

pdf           pdf

25. ХАРЧЕВНИЙ Святослав

Олегович

Комплекс задач для автоматизації тайм-менеджменту Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

 

pdf           pdf

26. ЦУЦАРІН

Микола

Миколайович

Застосування для автоматичного обліку відвідування студентів за допомогою комп’ютерного розпізнавання обличь (комплексна тема) Доцент, к.ф-м.н., доцент

Гавриленко О.В.

 

pdf           pdf

27. ШАПОВАЛ

Катерина

Валеріївна

Застосування для автоматичного створення презентацій Доцент, к.т.н. Жураковська О.С.  

pdf           pdf

28. ШУМОВ

Дмитро

Валентинович

Мобільне застосування «Динамічна навігація» Асистент

Проскура С.Л.

 

pdf           pdf

гр. ІС-23

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. АНІСІМОВА Олександра

Віталіївна

WEB-ресурс з підтримки діяльності театру Асистент, к.т.н. Коган А.В.  

pdf           pdf

2. БАЛЮКОВ

Євген

Ігорович

Застосування для моніторингу пристроїв у комп’ютерній мережі великої розмірності Асистент, к.т.н. Коган А.В.  

pdf           pdf

3. ГРИГОР’ЄВА

Юлія

Вадимівна

Комплекс задач з надання рекомендацій мандрівникам України Старший викладач Халус О.А.  pdf           pdf

 

4. ДИФУЧИН

Антон

Юрійович

Візуальне середовище моделювання дискретно-подійних систем Професор,

д.т.н., професор

Томашевський В.М.

 

pdf           pdf

5. ЖДАН

Євгеній

Дмитрович

Застосування для керування персональним часом пасажира міського транспорту Асистент

Павлюченко Н.С.

 

pdf           pdf

6. ЗУБЧЕНКО

Богдан

Сергійович

WEB-сервіс для перевірки коду на плагіат Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

 

pdf           pdf

7. ІЗБІЦЬКИЙ

Євген

Олегович

Комплекс задач обліку та управління витратами електроенергії Старший викладач Сперкач М.О.  

pdf           pdf

 

8.

ІЩУК

Дмитро

Іванович

Комплекс задач з підтримки діяльності готельного підприємства Асистент Павлюченко Н.С.  

pdf           pdf

9. КАТЮЩЕНКО

Дар’я

Олександрівна

WEB-застосування з підтримки таємного обміну подарунками Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

10. КМЕЦЬ

Максим

Ігорович

Сервіс складання розкладу роботи на підприємстві Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

11. КУЗЬКІН

Владислав Всеволодович

Програмний комплекс обліку відвідуваності «Термінал» Асистент, к.т.н. Цюцюра М.І.  

pdf           pdf

12. КУШНІР

Віталій

Віталійович

WEB-застосування «Інтернет-аукціон» Доцент, к.ф-м.н., доцент

Рибачук Л.В.

 

pdf           pdf

13. ЛУЦЕНКО

Вячеслав Олександрович

WEB-застосування обліку власних фінансів Старший викладач Сперкач М.О.  

pdf           pdf

14. МАЛЕНКО

Анастасія

Олексіївна

Комплекс задач з підтримки волонтерської діяльності, направленої на допомогу переселенцям Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

15. МАЛИНОВСЬКИЙ Артем

Дмитрович

Android-клієнт для системи мобільного аналізу здоров’я серця Асистент, к.т.н. Коган А.В.  

pdf           pdf

16. МІЛІНЧУК

Анастасія Олександрівна

Онлайн-сервіс рекомендацій відвідування цікавих місць Старший викладач Олійник Ю.О.  

pdf           pdf

17. МОРОЗ

Тимофій Олександрович

Комплекс задач з обліку особистих фінансів Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

 pdf           pdf
18. ОРЛОВ

Микита

Валерійович

WEB-ресурс інформаційної підтримки моніторингу поточної успішності студентів Доцент, к.т.н., доцент Ковалюк Т.В.  

pdf           pdf

19. ПАНЬОВА

Катерина

Андріївна

WEB-застосування з моніторингу культурної спадщини України Старший викладач Сперкач М.О.  

pdf           pdf

20. ПАЩЕНКО

Дмитро

Сергійович

WEB-застосування з підтримки виконання фітнес-програми Асистент, к.т.н. Цюцюра М.І.  

pdf           pdf

21. САВЧУК

Микита

Сергійович

Система підтримки надання маркетингових послуг для просування торгівельних марок Асистент

Проскура С.Л.

 

pdf           pdf

22. СИДОРОВ

Максим

Олегович

Система аналізу індивідуальної манери користування WEB-сервісом (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.  

pdf           pdf

23. СЯГАЙЛО

Тетяна

Андріївна

Комплекс задач календарного планування виконання ІТ-проектів Старший викладач Халус О.А.  

pdf           pdf

24. ТЕРЕНТЬЄВ

Роман

Анатолійович

Програмно-технічний комплекс задач з підтримки керування квадрокоптером Старший викладач Халус О.А.  

pdf           pdf

25. ТИМЧУК

Андрій Олександрович

Система аналізу індивідуальної манери користування WEB-сервісом (комплексна тема) Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.  

pdf           pdf

26. ФОЛОМЄЄВ

Антон

Сергійович

Комплекс задач з підтримки процесу криптографічного захисту інформації Старший викладач, к.ф-м.н.

Клименко О.М.

 

pdf           pdf

27. ХРОПОСТ

Володимир Сергійович

Комплекс задач складання розкладів занять для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Старший викладач, к.ф.-м.н.

Клименко О.М.

 

pdf           pdf

28. ШУМЕЙКО

Микола

Сергійович

Комплекс задач з підтримки процесу підбору персоналу Асистент, к.т.н. Коган А.В.  

pdf           pdf

6.050103 «Програмна інженерія»
гр. ІП-21

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові студента

Тема  дипломного проекту (роботи) Посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту (роботи)  

 

 

ПЗ

1. ГРАНЮК

Олексій Володимирович

Web-застосування для уніфікованої автентифікації через соціальні мережі Асистент

Головченко М.М.

2. ГУЛАК

Олександр

Сергійович

Мобільне застосування для передачі повідомлень у Peer-to-Peer мережах з вузьким каналом зв’язку Старший викладач Олійник Ю.О.
3. ДЕЛЬ

Максим

Віталійович

WEB-сервіс для підтримки прийняття рішень з квартирних питань Асистент,

к.т.н.

Цюцюра М.І.

4. ДЕНЬКІН

Денис

Геннадійович

Програмне забезпечення для вивчення іноземної мови за допомогою субтитрів Старший викладач,

к.т.н.

Ліщук К.І.

5. ЗАБЛОЦЬКИЙ

Олексій

Андрійович

Комплекс програм для  ймовірнісного прогнозування та оптимізації навантаження на кластерний сервер Старший викладач,

к.т.н.

Селін Ю.М.

6. КІНДЗЕРСЬКИЙ

Олександр

Віталійович

Програмне забезпечення прогнозування числових рядів на основі технології CUDA Старший викладач Олійник Ю.О.
7. КУТОВИЙ

Анатолій

Сергійович

Програмне забезпечення міжмовного порівняння документів Доцент, к.т.н.,

доцент

Фіногенов О.Д.

8. ПАЛІЙ

Олена

Андріївна

Програмне забезпечення для вивчення слів іноземних мов Старший викладач,

к.т.н.

Ліщук К.І.

9. РАМАЗАНОВ

Рустам

Вахід огли

Програмне забезпечення «Військовий комісаріат» Доцент, к.т.н.,

доцент

Баклан І.В.

10. РУДЯК

Максим

Ігоревич

Програмний модуль серіалізації та десеріалізації даних у форматі JSTR для електронного кампусу НТУУ «КПІ» Доцент, к.т.н.,

доцент

Муха І.П.

11. ФРАНЧУК

Роман

Павлович

Програмне забезпечення для пошуку зображень з заданим текстом Старший викладач,

к.т.н.

Ліщук К.І.

12. ФУНТОВИЙ

Ілля

Ігорович

Розробка технології візуалізації 3-D об’єктів в задачах розпізнавання образів Старший викладач,

к.т.н.

Селін Ю.М.

13. ХІЛІНСЬКИЙ

Павло

Ігорович

Мобільне застосування «Особиста бухгалтерія» Доцент, к.т.н.,

доцент

Гриша О.Г.

14. ХУССЕЙН

Софія

Імтіазівна

Комплекс програм для розпізна-вання емоцій людини за рухами комп’ютерного маніпулятора Доцент, к.т.н.,

доцент

Баклан І.В.