Десята Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні і нформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018)”

Триває прийом матеріалів на Десяту Міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасні і нформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2018)”, яка буде проходити  з 29 по 31 травня 2018 р. на базі Херсонської державної морської академії за адресою: проспект Ушакова, 20, м. Херсон, 73000.

Мета конференції

Мета конференції – аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів щодо застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій у транспортній галузі. Під час роботи конференції планується вирішення наступних питань:

– обговорення нових наукових і практичних результатів застосування сучасних інформаційних технологій на транспорті,

– обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень,

– встановлення та розвиток нових контактів у сфері наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя,

– залучення молодих науковців до розробки  актуальних напрямків наукових досліджень у транспортній галузі.

Напрямки роботи конференції: 

  • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у транспортній галузі;
  • тренажерні системи та людський фактор на транспорті;
  • контроль, діагностика і прийняття рішень при управлінні рухомими об’єктами;
  • безпека судноплавства;
  • інформаційні технології, системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів;
  • проблеми надійності та енергозбереження, екологічна безпека та ресурсозберігаючі технології;
  • компетентнісний підхід в підготовці фахівців транспортної галузі.
З усіма умовами участі у конференції можна ознайомитись в інформаційному повідомленні.