Чикрій Аркадій Олексійович

Доктор фіз.-мат.наук, професор, член-кор. НАНУ

Народився 20 липня 1945 року у с. Тарноруда, Волочиського району, Хмельницької області.

У 1968 році закінчив Львівський державний університет імені І. Франка    механіко-математичний факультет, обчислювальна математика.

У 1972 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математична кібернетика»,  тема дисертації «Линейные дискретные игры на выживание».

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «01.01.09 – математична кібернетика», тема дисертації «Методы исследования игровых задач сближения и уклонения».

З 1990 року займає посаду завідуючого відділом оптимізації керованих процесів.

Сфери наукових інтересів:

 •    прикладний нелінійний аналіз,
 •    математична теорія оптимального керування,
 •    теорія динамічних ігор та пошуку рухомих об’єктів.

Перелік дисциплін, що викладаються.

 1. Основи теорії динамічних ігор;
 2. Методи нелінійного аналізу в задачах керування;
 3. Пошук рухомих об’єктів;
 4. Взаємодія груп керованих об’єктів;
 5. Уникнення сутичок в ігрових задачах динаміки;
 6. Конфліктно керовані процеси для функціонально-диференціальних систем (імпульсні системи, системи з дробовими похідними, диференціально-різницеві системи);
 7. Багатокрокові процеси та гібридні системи в умовах конфлікту.

Можливі напрямки досліджень для магістрантів, що навчаються у філії:

 1. процеси переслідування, слідкування та втечі для керованих об’єктів;
 2. групове та почергове зближення, методи погонної кривої та паралельного переслідування;
 3. обгрунтування методів пропорційної навігації та переслідування за променем;
 4. білінійні та нелінійні ігрові задачі;
 5. моделі пошуку рухомих об’єктів;
 6. геометричні, імпульсні та інтегральні обчислення на керування;
 7. дослідження та порівняння методів Л.С. Понтрягіна, М.М. Красов-ського, Р Айзекса та методу розв’язуючих функцій.

  Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Перелік публікацій:

1). Chikrii A.A. Belousov A.A Game Problem of “soft landing “ for Second Order Systems, J. of Mathematical Sciences, Springer, New York, 2006, vol. 139, №5, pp. 6997–7012.

2). Chikrii A. Matychyn I., Chikrii K. Differential Game with Impulse Control, Advanced in Dynamic Game Theory, Annals of the Int. Society of Dynamic Games, Springer, Boston, 2007, vol. 9, pp. 37–57.

3). Chikrii A.A. Game Dynamic Problems for Systems with Fractional Derivatives, in Book “Pareto – Optimality, Game Theory and Equilibria” (ed. P. Pardalos), Springer, New York, 2008, vol. 17, pp. 349–387.

4). Chikrii A.A. Optimization of Game Interaction of Fractional – Order Controlled Systems, J. “Optimization Methods and Software “, Taylor and Francis Group, Ltd, Oxfordshire, UK, 2008, vol. 3, № 1, pp. 39–73.

5). Чикрий А.А.  Об одном аналитическом  методе в динамических играх сближения, Труды Математического института им. В.И. Стеклова РАН, Москва, 2010, т. 271, С. 76–92.

6). Чикрий А.А. Гарантированный результат в игровых задачах управления движением, Труды Института математики и механики Ур О РАН, Екатеринбург, 2010, т. 16, №5, C. 223–232.

7). Chikrii A.A., Belousov A.A. On Linear Differential Games with Integral Constraints, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 2010, Suppl. 2, pp. 69–80.

8). Chikrii A.A., Matychyn I.I., Gromaszek K., Smolarz A. Control of Fractional – Order Dynamic Systems under Uncertaity, in Book “Modelling and Optimization”, Publ. Lublin Univ. of Technology, Poland, 2011, pp. 3–56.

9). Чикрий А.А., Матичин И.И. О линейных конфликтно управляемых процессах с дробными производными, Труды Института математики и механики Ур. О РАН, Екатеринбург, 2011, т. 17, №2, C. 256–270,

10). Chikrii A.A. Matychyn I.I. Riemann – Liouville, Caputo and Sequential Derivatives in Differential Games, Annals of the Int. Society of Dynamic Games, Boston: Birkhauser, 2011, vol. 11, pp. 61–82.

– монографії:

 1. Чикрий А.А. Конфликтно-управляемые процессы, Наук. думка, Киев, 1992, 384 с.;
 2. Жуковский В.И., Чикрий А.А. Линейно-квадратичные дифференциальные игры, Наук. думка, Киев, 1994, 320 с.;
 3. Chikrii A.A. Conflict Controlled Processes, Kluwer Academic Publisher, Boston-London-Dordrecht, 1997, 424 p;
 4. Chikrii A.A. Soft Landing of Moving Objects, Gaithersburg, NIST, USA, 1998, 137 p.;
 5. Кривонос Ю.Г., Матичин И.И., Чикрий А.А. Динамические игры с разрывными траекториями, Наук. думка, Киев, 2005, 220 с.