Накази по університету: про проведення конференції «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології – 2021», проведення студентської олімпіади з програмування «IПСА-ОПЕН» та поточні

Про проведення VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології – 2021» на базі кафедри …

Витяги з протоколів розширених засідань кафедри, що стосуються спеціальності 126

Витяг з протоколу №12 розширеного засідання кафедри інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України …

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ на 2020/2021 н.р.

121 РНП_20_21_121_1_БАК_денна РНП_20_21_121_1_БАК_заочна РНП_20_21_121_2_БАК_денна РНП_20_21_121_2_БАК_заочна РНП_20_21_121_3_БАК_денна РНП_20_21_121_3_БАК_заочна РНП_20_21_121_4_БАК_денна РНП_20_21_121_4_БАК_заочна РНП_20_21_121_5_МАГ_ОНП_денна РНП_20_21_121_5_МАГ_ОПП_денна РНП_20_21_121_5_МАГ_ОПП_заочна РНП_20_21_121_6_МАГ_ОНП_денна РНП_20_21_121_6_МАГ_ОПП_денна