Витяги з протоколів розширених засідань кафедри, що стосуються спеціальності 126

Витяг з протоколу №12 розширеного засідання кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного …

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ на 2020/2021 н.р.

121 РНП_20_21_121_1_БАК_денна РНП_20_21_121_1_БАК_заочна РНП_20_21_121_2_БАК_денна РНП_20_21_121_2_БАК_заочна РНП_20_21_121_3_БАК_денна РНП_20_21_121_3_БАК_заочна РНП_20_21_121_4_БАК_денна РНП_20_21_121_4_БАК_заочна РНП_20_21_121_5_МАГ_ОНП_денна РНП_20_21_121_5_МАГ_ОПП_денна РНП_20_21_121_5_МАГ_ОПП_заочна РНП_20_21_121_6_МАГ_ОНП_денна РНП_20_21_121_6_МАГ_ОПП_денна 126 РНП_20_21_126_1_БАК_денна РНП_20_21_126_1_БАК_заочна РНП_20_21_126_2_БАК_денна РНП_20_21_126_2_БАК_заочна РНП_20_21_126_3_БАК_денна …

Теми магістерських дисертацій 2019/2020 навч. р.

Магістри за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки  “Інженерія програмного                                                              забезпечення комп’ютеризованих систем” ІП-81мн Духін Владислав Олексійович Методи та засоби для автоматизованого …