Наказ “Про затвердження Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Наказ Додатки 1-6 (текст Положення,бланки заяв) Додаток 7 (Розрахунок вартості освітньої послуги) Погодження зі студентськими організаціями

Про затвердження регламентів проведення атестацій, екзаменів та захистів в дистанційному режимі

Про затвердження Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламенту організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів …