Народився 4.серпня 1948 року в с. Безручки Полтавської обл.

В 1970р. закінчив ПДПУ за спец. “математика” та аспірантуру в Інституті   математики НАНУ (1979р).

В 1983р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Спеціальні крайові задачі підземної гідродинаміки” (спец. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

В 2003р. захистив докторську дисертацію на тему”Математичне моделювання  релаксаційних процесів тепломасопереносу” (спец. 01.05.02).

Провідний науковий співробітник Інститутуту кібернетики НАНУ з 2004р.

Сфера наук. інтересів: Математичне моделювання проблем екології та   геоінформатики.

Викладає дисципліну   “Математичне моделювання та інформаційні  технології в екології”.

Можливий напрям досліджень для магістрантів: “Математичне моделювання проблем екології та геоінформатики”.

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Публікації:

  1. Булавацкий В.М., Скопецкий В.В. Системный подход к проблеме   математического моделирования процесса фильтрационной консолидации      // Кибернетика и системный анализ.-2006.–№6.–С.71–79.
  2. 2.Булавацкий В.М., Скопецкий В.В. Математическое моделирование  динамики консолидационных процессов с учетом релаксационных  эффектов // Кибернетика и  системный анализ.-2008.–№6.–С.59–66.
  3. Булавацкий В.М.,Скопецкий В.В. Об одной неизотермической  консолидационной математической модели геоинформатики//Проблемы  управления и информатики. –2010. –№6. –С.35–45.
  4. Булавацкий В.М.,Скопецкий В.В. Приближенное решение одной  динамической задачи геоинформатики//Проблемы  управления и  информатики. –2010. –№3. –С.68–77.

5.Булавацкий В.М. Математическая модель геоинформатики для исследования  динамики локально-неравновесных геофильтрационных       процессов//Проблемы управления и информатики. –2011. –№6. –С.76–83.