Баклан Ігор Всеволодович
Баклан Ігор Всеволодович

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
У 1980 році закінчив Київський політехнічний університет (НТУУ «КПІ») за спеціальністю «Прикладна математика».
У вересні 1987 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає на кафедрі наступні дисципліни: 

“Методи та системи штучного інтелекту”
“Комп’ютерна лінгвістика”
“Моделювання систем”

“Математичні методи дослідження операцій”

Сторінка викладача у системі «Інтелект»