Висновки експертної комісії МОН України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Інформаційні управляючі системи та технології” зі спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії МОН України щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Інформаційні управляючі системи та технології” зі спеціальності 126 “Інформаційні …

Онлайн-опитування щодо впровадження автономності українських вишів

Державною науковою установою “Інститут модернізації змісту освіти” проводиться опитування серед науково-педагогічних працівників та студентів закладів вищої освіти на тему “Впровадження …

[16-17.05 ]IІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління»(ІСТУ-2019)

16-17 травня 2019 року на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського буде проводитись IІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів …

ФММ запрошує до участі в конференції

Фізико-математичний факультет КПІ імені Ігоря Сікорського запрошує на Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів, молодих вчених “Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної …