Витяги з протоколів розширених засідань кафедри, що стосуються спеціальності 126

Витяг з протоколу №12 розширеного засідання кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного …

Наказ “Про затвердження Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Наказ Додатки 1-6 (текст Положення,бланки заяв) Додаток 7 (Розрахунок вартості освітньої послуги) Погодження зі студентськими організаціями

Олімпіада з математики

  Відкрита Олімпіада з математики КПІ імені Ігоря Сікорського. Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей запрошує студентів всіх курсів! 20 …