Загальна інформація

 В 2017 році кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ) ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступних спеціальностей:  

БАКАЛАВРИ:
Галузь знань: 12 "Інформаційні технології"
Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій

Форма навчання: денна та заочна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців


МАГІСТРИ:

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 "Інформаційні технології"
Спеціальність: 126
«Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: "Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація:
Інженер з комп'ютерних систем
Форма навчання: денна та заочна

Термін навчання: 1 рік 4 місяці      

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 "Інформаційні технології"
Спеціальність: 126
«Інформаційні системи та технології»
Спеціалізація: "Інформаційні управляючі системи та технології»
Кваліфікація:
Магістр з інформаційних систем та технологій
Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

У навчальному процесі задіяні 17 професорів (докторів наук), серед них 2 академіка та 4 Члена-кореспондента НАН України, 13 доцентів (кандидатів наук), 4 лауреати державної премії України та  2 заслужених діяча науки.

З метою спільної участі в науковій та освітній діяльності створено філію кафедри АСОІУ в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, що сприяє підвищенню якості наукової підготовки наших магістрантів за спеціальністю “Інформаційні управляючі системи та технології ”.

                    Технічне забезпечення

На кафедрі діє підключена до Internet локальна комп’ютерна мережа, що налічує більш ніж 120 персональних ЕОМ та 9 серверів, у тому числі кластер HP BLc3000  та сервер SGI Altix 4700, 10 мережних комутаторів.

Навчальна програма бакалаврату

     1. Цикл програмування

Алгоритмізація та програмування. Алгоритми та структури даних. Об’єктно - орієнтоване програмування. Об’єктно - орієнтоване моделювання. WEB - технології та WEB-дизайн. Організація баз даних та знань. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерні технології статистичної обробки інформації. Крос - платформне програмування. Технологія створення програмних продуктів. Операційні системи. Основи WEB-дизайну.

  2.  Математичний цикл

Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Вища математика. Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення. Дискретна математика. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Математичні методи дослідження операцій. Теорія алгоритмів. Чисельні методи. Теорія прийняття рішень. Статистичні методи, теорія потоків подій.

                    3.  Системно-технічний цикл

Системний аналіз. Моделювання систем. Технології розподілених систем та паралельних обчислень.  Технології захисту інформації. Проектування інформаційних систем. Технології комп’ютерного проектування. Інтелектуальний аналіз даних. Методи та системи штучного інтелекту. Управління IT - проектами. Фізика. Електроніка та електротехніка. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера. Комп’ютерні мережі. Мікропроцесорні системи.


                  Сфери діяльності

Наші випускники – це спеціалісти широкого профілю. Об’єкти їх спеціалізації знаходяться у різних галузях діяльності людини – у сферах

 •  промисловості     
 • медицини
 • фінансів
 • транспорту
 • торгівлі
 • бізнесу
 • тощо   

Наші випускники здатні розв’язувати різноманітні проблеми: від автоматизації бухгалтерського обліку до розробки комп’ютерних мереж та інтелектуальних систем прийняття рішень. Як системні аналітики, вони глибоко розуміють сутність складних процесів взаємодії різних сфер виробничої, гуманітарної та бізнес-діяльності, що надає їм переваги для успішного конкурування на ринку праці.


Випускники працюють скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні (системні) технології, зокрема, як:

 •  системні аналітики,
 •  керівники проектів,
 • спеціалісти з обробки даних,
 • консультанти з впровадження та реінжинірингу,
 • адміністратори баз даних,
 •  прикладні програмісти,
 • інженери з супроводження,
 • тощо.

 


                   

Авторизація