Магістр

 

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Факультет інформатики і обчислювальної техніки
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 
Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології
Форма навчання денна

Строк навчання 1 рік 10 місяців

Випускова кафедра      автоматизованих систем обробки інформації і управління


         
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
         
         

 

 

Авторизація