СПЕЦІАЛІСТИ:
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Спеціалізація: «Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій»
Кваліфікація:  Інженер  з програмного забезпечення комп'ютерів

 

1 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид
семестрово
ї
атестації

Аудиторних
 
на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних  
на тиждень

Лекції

Практич. заняття
(семінари)

Лабор. заняття
(комп’ют
. практ.)

1

Охорона праці в галузі

18

12

1

1

 

 

диф. залік

2

Інтелектуальний аналіз даних

72

108

4

2

 

2

екзамен

3

Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)

36

9

2

 

2

 

 

4

Дослідження операцій

72

48

4

2

1

1

залік

5

Мультимедійні технології

72

138

4

2

 

2

курсова робота
екзамен

6

Математичне моделювання систем і процесів

72

108

4

2

 

2

екзамен

7

Технології прикладного програмування-1. Технології створення програмного продукту для мобільних платформ

72

63

4

2

 

2


диф. залік

 

2 семестр

 


п/п

Назва дисципліни

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид
семестрово
ї
атестації

Аудиторних 
на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних   
на тиждень

Лекції

Практич. заняття
(семінари)

Лабор. заняття
(комп’ют
. практ.)

1

Інтелектуальна власність

18

12

1

1

 

 

 
екзамен

2

Технології прикладного програмування-2. Мережне програмне забезпечення

90

120

5

2

 

3


екзамен

3

Цивільний захист

18

12

1

0,6

0,4

 

диф. залік

4

Чинники успішного працевлаштування за фахом

12

18

0.7

0.7

 

 

залік

5

Методи та системи підтримки прийняття рішень

90

105

5

2

1

2

екзамен

6

Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено)

36

9

2

 

2

 

залік

7

Теорія компіляторів

72

153

4

2

 

2

курсова робота,

екзамен

8

Моделі та алгоритми штучного інтелекту

90

90

5

3

 

2

диф. залік

 

Авторизація