Галузь знань  12 Інформаційні технології
Факультет інформатики і обчислювальної техніки
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Форма навчання заочна
Спеціалізація  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр
Термін навчання 3 роки 10 місяців
Випускова кафедра     Автоматизованих систем обробки інформації і управління
Кваліфікація        121 Фахівець з розробки та тествання програмного забезпечення                              Авторизація