Галузь знань  12 Інформаційні технології  
Факультет інформатики і обчислювальної техніки
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення 
Форма навчання денна
Спеціалізація  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр
Т
ермін навчання 3 роки 10 місяців
Випускова кафедра     Автоматизованих систем обробки інформації і управління
Кваліфікація   3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення                              

 

Семестр Назва дисципліни Кредити Контроль
1 Історія України  2   залік
Іноземна мова 1.5      -
Математичний аналіз                             5   екзамен
Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4   диф. залік
Комп’ютерна дискретна математика 7   екзамен
Основи програмування 6   екзамен
Основи ОС  4.5   диф. залік
Всього 30   3 екз, 2Д+1
2 Українська мова  2   залік
Іноземна мова 1.5   залік
Математичний аналіз                             5   екзамен
Основи програмування 6 КР екзамен
Фізика 4   диф. залік
Дискретні структури 7   екзамен
Чисельні методи 4.5   диф. залік
Всього 30   3 екз, 2Д+2
3 Іноземна мова 1.5      -
Філософія  2   залік
Психологія 2   залік
ООП 7 КР екзамен
Теорія ймовірностей та матем.статистика 7   екзамен
Архітектура комп’ютера 6   екзамен
Основи клієнтської розробки 4.5   диф. залік
Всього 30   3 екз, 1Д+2
4 Іноземна мова 1.5   залік
СГД (6) 2   залік
Бази даних 4   диф. залік
Організація комп'ютерних  мереж 6   екзамен
Основи Web-програмування 5   екзамен
Основи технологій програмування 6.5   диф. залік
Теорія алгоритмів / Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів 5   екзамен
Всього 30   3 екз, 3Д+1
5 Іноземна мова проф. спрямування 1.5   -
СГД (7) 2   залік
Компоненти програмної інженерії -1 6   екзамен
Операційні системи 6   екзамен
Бази даних 5 КР диф. залік
Технології розробки програмного забезпечення -1. Основи розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft.NET/Java /Node.js 5   екзамен
Декларативне програмування / Функціональне програмування 4.5   диф. залік
Всього 30   3 екз, 2Д+1
6 Іноземна мова проф. спрямування 1   залік
Право 2   залік
Компоненти програмної інженерії -2 6   екзамен
Технології розробки програмного забезпечення - 2. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java /Node.js 6.5 КП диф. залік
Технології створення ПП для мобільних платформ 6   екзамен
Математичні методи оптимізації 5   екзамен
OLAP та сховища даних / Основи проектування сховищ даних 5   диф. залік
Всього 31.5   3 екз, 2Д+2
7 Іноземна мова проф. спрямув. 1.5   диф.залік
БЖД+цивільний захист 2   залік
Економіка програмного забезпечення 4   залік
Компоненти програмної інженерії -3 6 КР екзамен
Безпека програм і даних 5   екзамен
Технології паралельних та розподілених обчислень -1. 5.5   диф. залік
Моделювання систем / Математичне моделювання систем і процесів 6   екзамен
Всього 30   3 екз, 2Д+2
8 Групова динаміка та комунікації 4   диф. залік
Технології розробки програмного забезпечення - 3.Паралельне програмування на платформі Microsoft.NET/Java /Node.js 6   екзамен
Технології паралельних та розподілених обчислень - 2. 5   екзамен
Переддипломна практика 7.5   диф. залік
Дипломне проектування 6    
Всього 28.5   2 екз, 2Д
Всього 240    
Авторизація