Запис слухачів на навчання

Додаток 6

до розпорядження № ___

від ___ грудня 2009 р.

ЗАЯВКА СЛУХАЧА
(науково-педагогічного працівника/керівника підрозділу)

на підвищення кваліфікації в Українсько-корейському навчальному центрі
інформаційних технологій (УКНЦІТ) в НТУУ «КПІ»
за програмами Grid-Computing/System-on_Chip  

 

   Виберіть програму навчання:

Назва програми

Вибір слухача

Grid-Computing

 

System-on_Chip

 

   Виберіть термін навчання:

Семестр

Вибір слухача

Першій семестр

 

Другий семестр

 

 

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Факультет

 

Кафедра

 

Посада

 

Тел. роб.

 

Моб.тел.

 

Е-mаіІ:

 

Дисципліни, що читає слухач

 

 З умовами навчання ознайомлений (а)

Підпис слухача                     Дата заповнення: "___" ________200_                                                        

 Умови навчання

 

1.     Години навчання: 16.00 – 20.00

2.     Місце навчання: корпус 13 КБІС, аудиторії 5, 7

3.     Слухач отримує необхідні навчальні матеріали (програму навчання та конспект лекцій)

4.     Навчання на авторизованих курсах проводиться в спеціалізованих комп'ютерних класах УКНЦІТ, що відповідають жорстким міжнародним стандартам:

a.     кожному слухачеві надається потужна робоча станція з безпечним TFT-монитором.

b.     комп'ютери слухачів і викладача об'єднані в єдину мережу.

c.     комп'ютери слухачів  мають відкритий  доступ до високошвидкісного  Інтернету.

d.     навчальний клас оснащений потужним проектором.

5.     Багаторівнева система захисту від перебоїв дозволяє мінізувати втрати навчального часу.

6.     Після закінчення курсу слухачам видається сертифікат УКЦИТ про підвищення кваліфікації.

7.     Усі матеріали, устаткування, програмне забезпечення, що використовуються при проведенні і підготовці курсів, ліцензовані.

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Авторизація