Навчальні програми

        Навчальні відділи   здійснюватимуть підготовку за програмами:

-      Grid-Computing;

-      System on а Chip (SoC);

-      ІР-телефонія

 

Початок занять 1.10.2011

 

 

Курс   Grid Computing

 

  

 

Загальна інформація про курс

Необхідні

базові

знання 

Комп’ютерні науки, комп’ютерні мережі,операційні системи (Windows, UNIX-like), мови програмування (JAVA, C/C++), Web standards (XML), штучний інтелект, досвід користування PCs, Unix/Linux, Networking.

   

Опис курсу

 

Особливості Grid систем, архітектура Grid, безпека, віртуальні організації, робота Grid і управління даними, конфігурація міжплатформного Grid. Web-сервіси, розподілені обчислення, хмарова обробка даних, паралельне програмування, семантичні веб-сервіси. Grid middleware (MW) в деталях (Globus Toolkit 4 and EGEE gLite). Інсталяція, конфігурування, тестування Grid middleware, віртуальні організації, виконання задач у середовищі Grid.

   

Цілі та результати  навчання

Студент буде:

-      знати основи Grid технології, використання  Grid middleware для вирішення проблем у області застосувань;

-    мати практичні навики роботи в середовищі Grid;

-    знати як створювати та використовувати  web сервіси, як агрегувати мережеві послуги, як встановлюватити розподілені системи для складних  обчислень, як розвивати і проектувати системи хмарової обробки даних;

-       розуміти архітектуру підсистем Grid middleware та відповідні технології;

-       розробляти програмне забезпечення,  що взаємодіє з існуючим Grid middleware;

-       мати практичні навики розробки та оптимізації Grid middleware;

-       розуміти головні аспекти різного Grid middleware;

-       щоб брати участь у віртуальних організаціях, потрібно мати практичні навики використання Grid middleware, клієнти та портали для  для передачі завдань Grid і контролю їх стану держави

Рекомендована
література

 

Підручники для курсу. 

A. Petrenko. The Introduction to Grid Technologies for Science and

Education. Kiev, 2008.

A. Pertrenko, E. Martynov, S.Svistunov. Grid Computing Infrastructure

for Science and Engineering. 2009.

F. Berman, G. Fox, A. Hey. Grid Computing: Making The Global

Infrastructure a Reality. John Wiley & Sons, 2003

I. Foster, C. Kesselman. The Grid 2: Blueprint for a New Computing

Infrastructure. Morgan Kaufmann, 2003

M.Li, M.Baker. The Grid. Core Technologies. Wiley, 2005.

J.Cunha, O.Rana. Grid Computing: Software Environments and Tools.

Springer, 2006.

 

Інструменти

 

PCs, Software: virtual machine (VirtualBox / VMWare Player), JDK +

IDE, Globus Toolkit 4, GridSphere portal.

Globus Toolkit, JDK (Eclipse, NetBeans)

Virtual Machines (VMWare Player)

Power Point presentations

EGEE gLite 3,

Nordugrid

 

Курси

1

Основи Grid обчислень 

2

Web сервіси та Хмарові обчислення 

3

Grid Middleware 

4

Затосування в середовищі Grid 

 

 

Курс:   Проектування  та верифікація  SOC

 

 

Загальна інформація з курсу

 

Необхідні 
базові знання
та навики

 

Напівпровідники, теорія електричних кіл , цифрова  логіка, архітектура комп’ютерів. Досвід роботи з операційними системами  Windows, Unix та текстовими редакторами. Встановлення програм та системного середовища. Мова C, досвід роботи з промисловим стандартом C.  Компіляція програм у Visual Studio і GNU GCC.  Архітектура FPGA , потокові обчислення.

 

Цілі курсу

 

Цей курс призначений для студентів та інженерів, які зацікавлені  у розвитку систем на кристалі. Він дозволяє:

   зрозуміти процеси проектування та контролю SOC;

   вивчити середовище  проектування та контролю SOC;

   одержати навики у проектуванні SOC.

 

Завдання курсу

 

Цей курс дозволяє отримати практичні навички роботи з:

   VERILOG-HDL як мовою проектування HW  SOC, що включає моделювання і синтез;

   Verilog PLI/VPI як засобом моделювання hardware блоків, використовуючи  як мову C, так і Verilog;

    iNCITE/iN SPIRE як FPGA середовищем проектування, що включає cycle-level і transaction-level;                        

•   OPENPJSC як вбудованим процесором SOC;

   мовою C для OpenPJSC систем, що включає  компілятор та дебагер;

   SOC і on-chip buses;

   проектування SOC з різними застосуваннями, що включають audio, відео і мережі та інші.

 

Курси

 

1

Проектування технічного забезпечення для SOC

 

 

2

Проектування технічного забезпечення та контроль, використовуючи Verilog VPI

 

 

 

3

Перевірка SOC

 

 

 

4

Проектування та контроль  SOC

 

Авторизація