Ступінь бакалавра

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», отримання дипломів двох університетів: НТУУ «КПІ» та університету Індіанополіса.

 Перелік бакалаврських програм з інформаційних технологій

          Computer Science,

         Information Systems

 

 Зміст підготовки бакалаврів в університеті Індіанополіса м. Афіни.

Термін навчання: 1-1,5 роки

Обсяг навчання: 30-45 кредитів

Місце навчання: м. Київ, Україна – м. Афіни, Греція – м. Індіанополіс, штат Індіана, США.

   Умови взаємозаліку дисциплін: відповідно до навчальної програми, що значно скорочує термін навчання в університеті.

Обираючи відповідний напрям підготовки, студент отримує персонального консультанта в університеті Індіанаполіса, який допомагає йому сформувати власний індивідуальний навчальний план обсягом 30-45 кредитів.

   Оплата за навчання. Студенти НТУУ «КПІ» отримують унікальну можливість навчатися за мінімальною вартістю та отримати диплом престижного університету США.

  Вартість навчання зменшується за рахунок впливу наступних чинників:

- скорочення терміну навчання;

- навчання в Європі (≈ 250€/кредит), тоді як в США (≈ 700-800$/кредит);

- кількості обраних кредитів.

  Вартість навчання складає 13 тис. євро, перший внесок -  6 тис. євро.

  Програма навчання за різними напрямами включає перелік дисциплін, що додається.

 Вимоги до кандидатів

  1. Завершити навчальну програму мінімум 133 семестрових кредити (два повних курси).
  2. В Університеті Афін Indianapolis виконати програму останнього семестру в 30 кредитів, не враховуючи екзаменаційні кредити або кредити самостійної роботи,
  3. Отримати середній бал 1.7 або вище з нормативних дисциплін навчального плану.
  4. Отримати комутативний середній бал не менший за 2.0
  5. Відпрацювати як мінімум одну третину годин нормативних дисциплін, що вимагає навчальна програма, в Університеті Афін Indianapolis
  6. Відпрацювати як мінімум одну третину годин усіх дисциплін навчальної програми в Університеті Афін Indianapolis

7.  Загальні освітні дисципліни:

Ø       Історична свідомість

Ø       Природничі науки

Ø       2 дисципліни з мистецтва, музики або театру

Ø       Глобальне розуміння

Ø       Числова грамотність

Ø       Соціальний запит

Ø       Іудейські християнські традиції

Ø       Комп'ютерна грамотність

Ø       Кинезіологія

8. Виконати всі вимоги, включаючи необхідний рівень підготовки, для певної навчальної програми, що відповідає офіційному головному навчальному плану.

9. Студенти   повинні вибрати в Університеті Афін Indianapolis як мінімум:

Ø       три дисципліни відповідно до американських вимог:

 HIST-480 – спеціальні теми з історії, включаючи історію США 3 кредити;

 PSCI-480 – спеціальні питання політичних наук, включаючи американську політичну думку 3 кредити;

 SOC430 – тематичний семінар з соціології, включаючи американське суспільство та культуру 3 кредити.

Ø      ENGL-100 3 кредити. Англійська мова як друга мова. Не перезараховуються Університетом Індіанополіса кредити, що їх отримали студенти молодших курсів в NTUU „КПІ”. Студенти, які спілкуються англійською мовою, як другою мовою, повинні зареєструватися на основний письмовий курс, додатковий до ENGL-101

Ø       ENGL-101 Англійська література 3 кредити  і ENGL-102 Західна світова література -3cr.

Ø       INTD-101 Новий студентський досвід 1 кредит.

Ø       INTD-202 Педагогічна майстерність (Сеанс лекційної роботи) l кредит.

Ø       IREL-480-9/PSCI-480-28/SOC-430-26/COMM-341-25 Суспільно-політичний Форум послів 3 кредити.

Ø       COMM-100 Ораторське мистецтво 2 кредити.

Ø       COMM-200 Ділова та професійна комунікація 3 кредити.

Ø       PHIL-201 Етика 3 кредити.

Рекомендація студентів до навчання в Університеті Індіанаполіса здійснюється за результатами проведення спеціального фахового відбору комісією НТУУ «КПІ»-МУФ.

 Державна атестація

    В НТУУ «КПІ» по завершенні бакалаврських програм державна атестація передбачає складання Комплексного державного екзамену з фаху або захист дипломної роботи бакалавра.

    В Університеті Індіанаполіса (м. Афіни) державна атестація здійснюється за рахунок  успішного складання екзаменів по кожному з обраних кредитів, а також випускного екзамену.

    Навчання за напрямами Computer Science and Information Systems в Університеті Індіанаполісу (м. Афіни) здійснюється в College of Arts & Sciences, Mathematics and Computer Science Department. Державна атестація передбачає складання іспитів з кожної дисципліни та виконання курсової роботи.

Авторизація