Довідка про університети

Національний технічний університет України «КПІ»

     Сьогодні НТУУ „КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. На його базі функціонує 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів і 1 конструкторське бюро.

     Навчальний процес проводять досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких 10 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 260 професорів, докторів наук, 1249 доцентів, кандидатів наук.

     НТУУ „КПІ” став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної Академії наук URAN, яка приєднана до Європейської освітньої мережі GEANT.

     В університеті можна одержати дипломи, вчені ступені та кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра інженерії, магістра наук, кандидата наук (рівнозначно PhD), доктора наук.

     В НТУУ „КПІ” здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень з таких пріоритетних напрямків:

·         сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;

·         інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;

·         проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;

·         моніторинг і охорона навколишнього середовища;

·         ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;

·         космічні та авіаційні технології;

·         дослідження і використання людських ресурсів;

·         медична інженерія;

·         системний аналіз і прийняття рішень та ін.

 

    В основу  підготовки фахівців у НТУУ „КПІ” покладені наступні принципи:

  1.Орієнтація навчального процесу на підготовку професійно компетентних, високодуховних і креативних фахівців.

  2. Постійна спрямованість на наукові дослідження.

  3. Інтеграція навчального і науково-дослідного процесу.

  4. Впровадження повного циклу безперервного навчання (бакалавр – магістр - магістр МВА, кандидат наук (рівнозначно PhD).

  5. Розвиток міжнародного співробітництва з університетами, отримання студентами подвійних дипломів.

 

Університет Індіанополісу в Афінах

     Університет Індіанополісу - приватний вищий навчальний заклад, який забезпечує освітню підготовку в гуманітарних та інженерних напрямах, в докторантурі за програмою Ph.D, має партнерські стосунки в різних країнах світу.

    Задача Університету Індіанополіса - готувати його випускників для ефективної, відповідальної, кваліфікаційної діяльності на позиціях лідерів в сучасному суспільстві. Університет дає знання та розвиває здібності студентів, їх творчі таланти, культивує раціональність і толерантність їх думок і вчинків, сприяє інтелектуальній діяльності в процесі відкриття і синтез знання.

    Університет Індіанополісу засновано в 1902 р., він розміщений в місті Індіанополіс, штату Індіана (США). Університет пропонує бакалаврські та магістерські програми як в головному підрозділі в США, так і у своєму відділенні в м. Афінах, Греція, де має повністю обладнане університетське містечко. В університеті в Афінах проводиться підготовка фахівців за 35 спеціальностями. Серед них 10 програм, за якими можуть навчатися українські студенти: з електронних видань (комунікацій), фінансових дисциплін, менеджменту, маркетингу, економіки, соціології, бізнес-адміністрування, комп’ютерних наук, інформаційних технологій тощо.

    З детальною інформацією про Університет Індіанаполіса в Афінах можна познайомитись на сайті університету за адресою http://www.uindy.gr.

 

 

Авторизація