Гуманітарний цикл
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Психологія
 • Логіка
 • Правознавство
 • Політологія
 • Екологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Філософія і методологія науки
 • Цивільний захист
Математичний цикл
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Аналітична геометрія та лінійна алгебра
 • Математичний аналіз
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика
 • Статистичні методи потоків і подій
 • Чисельні методи
 • Теорія прийняття рішень
Цикл програмування
 • Основи WEB-дизайну
 • Алгоритми та структури даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації
 • Технології комп'ютерного проектування
 • Організація баз даних та знань
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Крос-платформне програмування
 • Технології захисту інформації
 • Проектування інформаційних систем
 • Управління ІТ-проектами
 • Технологія створення програмного продукту для мобільних платформ
Системно-технологічний цикл
 • Фізика
 • Електротехніка та електроніка
 • Операційні системи
 • Системний аналіз
 • Елементи та системи комп'ютерної схемотехніки
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 • Комп'ютерні мережі
 • Теорія розкладів
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Теорія прийняття рішень
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Моделювання систем
Авторизація