Порядок визначення академічної різниці

1.     Ознайомитися з п.п. 9.5.3. 9.5.4. Тимчасового Положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ».

2.     Скачати відповідний  "Витяг з навчального робочого плану кафедри АСОІУ"
Напрям підготовки "Комп'ютерні науки"
Денна форма навчання
Витяг з навч. робочого плану за 1-2- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3 семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4 семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5 семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6 семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6-7 семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6-7-8 семестри 2016-17 н.р.
 
Заочна форма навчання
Витяг з навч. робочого плану за 1-2 семестри (заочн) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3 семестри (заочн) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4- семестри (заочн) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5- семестри (заочн) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6- семестри (заочн) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6-7- семестри (заочн) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6-7-8 семестри (заочн)
2016-17 н.р.

Напрям підготовки "Програмна інженерія"
Денна форма навчання
Витяг з навч. робочого плану за 1-2- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4- семестри 2016-17 н.р.

Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6-7- семестри 2016-17 н.р.

Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6-7-8- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 9- семестр  (магістри) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 9-10- семестри  (магістри) 2016-17 н.р.

Заочна форма навчання

Витяг з навч. робочого плану за 1-2- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 1-2-3-4-5-6- семестри 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 9- семестр (спеціалісти) 2016-17 н.р.
Витяг з навч. робочого плану за 9-10 семестри (спеціалісти) 2016-17 н.р.

3.     Згідно з цим Витягом, для кожного кредитного модуля з плану кафедри АСОІУ вписати  у відповідність кредитний модуль з плану, за яким Ви навчались. Вказати назву, кількість кредитів (годин), вид семестрового контролю (екзамен, диф.залік, залік).

4.     Перезарахування кредитного модуля здійснюється автоматично за умови співпадіння його назви та обсягу не менш ніж 85 % від кількості кредитів ЄКТС такого самого кредитного модуля, згідно з робочим навчальним планом  кафедри АСОІУ.

5.     Якщо: 

a.     назва кредитного модуля у Вашому плані та у плані кафедри АСОІУ відрізняється;

b.     за Вашим планом з даного кредитного модуля передбачено залік, а в плані каф. АСОІУ – диф. залік або екзамен;

Вам
необхідно написати заяву (див. Зразок заповнення) про перезарахування кредитного модуля (Бланк 1).

Кредитні модулі, для яких написана заява про перезарахування, не потрапляють до академічної різниці.

6.     У академ. різницю попадають ті кредитні модулі плану каф. АСОІУ, які Ви не прослухали у Вашому ВНЗ (на Вашому факультеті).

 У разі переведення на каф. АСОІУ з іншого ВНЗ необхідно написати заяву (Бланк 2).

При переведенні на каф. АСОІУ з іншого факультету КПІ ім. Ігоря Сікорськогор необхідно написати заяву (Бланк 3).

7.
З усіма документами звертатися до відповідальних за навчально-виховну роботу  каф. АСОІУ - ст. викладача Халус Олени Андріївни, ст. викладача Проскури Світлани Леонідівни (каб. 430, корп. 18)

Авторизація