Спеціаліст

1 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних      на тиждень

Лекції

 

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття

 

1

Хмарні та GRID-технології

 ОТ

 180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

2

Програмування систем штучного  інтелекту

 АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

3

Інтелектуальний аналіз даних

 
 АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

диф. залік

4

Практикум з іншомовного професійного спілкування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

5

Технології розробки ігрових застосувань

 АСОІУ

 180 / 6

90

90

5

2


3

диф. залік

6 Технології розробки ігрових застосувань (курсовий проект)
  АСОІУ  45 / 1.5    45          курсовий проект

7

Системний аналіз АСОІУ  150 / 5

72

78

4

2

 

 2

 екзамен

 

 

2 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних    на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних    на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Патентознавство та інтелектуальна власність

Конструювання верстатів і машин

 60 / 2

36

24

2

2

 

 

залік

2

Цивільний захист

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

 30 / 1

18

12

1

0,6

0,4

 

залік

3

Оброблення надвеликих масивів даних

 АСОІУ

 180 / 6

90

90

5

2

 

 3

екзамен

4

Теорія компілярів

 АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

диф. залік

5

Теорія компілярів. (курсовий проект)

 АСОІУ

45 / 1.5

 

45

 

 

 

 

курсовий проект

6

Методи та системи підтримки прийняття рішень

 АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

 2

екзамен

7

Практикум з іншомовного професійного спілкування

 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

8

Надійність корпоративних застосувань і баз даних

 АСОІУ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

9 Менеджмент проектів програмного забезпечення АСОІУ 120 /4 54 66 3 2 1   диф. залік

 

Авторизація