Магістр професйний

Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки

1 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних      на тиждень

Лекції

 

Практич заняття
(семінари)

 

Лабор. заняття

 

1

Хмарні та GRID-технології

 ОТ

 180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

2

Програмування систем штучного  інтелекту

 АСОІУ

 150 / 5

54

96

3

2

 

1

екзамен

3

Теорія та методи машинного навчання

 
 АСОІУ

 150 / 5

54

96

3

2

 

1

екзамен

4

Практикум з іншомовного професійного спілкування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

5

Технології розробки ігрових застосувань-1

 АСОІУ

 135/ 4.5

72

63

4

2


2

диф. залік

6 Технології розробки ігрових застосувань-2 (курсовий проект)
  АСОІУ  30 / 1    30          курсовий проект

7

Менеджмент стартап-проектів Менеджменту  90 / 3

54

36

3

1

2

 

 залік

8 Педагогіка вищої школи Психології та педагогіки 60 / 2 36 24 2 1.7 0.3  

 залік

9 Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень. АСОІУ 60 / 2 27 33 1.5 0.5 1   залік

 

 

2 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних  на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор
заняття

1

Патентознавство та інтелектуальна власність

Конструювання верстатів і машин

90 / 3

54

36

3

2

1

 

залік

2

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Кібернетики хіміко-технологічних процесів

60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

3

Оброблення надвеликих масивів даних

АСОІУ

165 / 5.5

72

93

4

2

 

 2

екзамен

4

Теорія компіляторів-1

АСОІУ

165 / 5.5

54

111

3

2


1

екзамен

5

Теорія компіляторів -2 (курсова робота)

АСОІУ

30 / 1

 

30

 

 

 

 

Курсова робота

6

Цивільний захист

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

30 / 1

18

12

1

0,6

0,4

 

 залік

7

Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Практикум з іншомовного професійного спілкування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

8

Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

АСОІУ

60 / 2

18

42

1

 

1

 

 

9

Методи та системи підтримки прийняття рішень

АСОІУ

165 / 5.5

72

93

4

2

 

2

екзамен

10

Менеджмент проектів програмного забезпечення

АСОІУ

120 / 4

54

66

3

2

1


диф. залік

 

Авторизація