Магістр

1 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних   на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор

заняття


1

Хмарні та GRID-технології

 ОТ

180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

2

Програмування систем штучного  інтелекту

 АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2


 2

екзамен

3

Інтелектуальний аналіз даних


 АСОІУ

120 / 4

72

48

4

2


 2

диф. залік

4

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Основи наукових досліджень

 АСОІУ

60 / 2

27

33

1.5

0.5

1

 

 залік

5

Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Іншомовне наукове спілкування

 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

6

Технології розробки ігрових застосувань

 АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

2

диф. залік

7 Технології розробки ігрових застосувань (курсовий проект)
 АСОІУ 45 / 1.5   45         залік

8

Системний аналіз

 АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

2

 екзамен

 

 

2 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

Всього

год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних  на семестр

 

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних  на тиждень

 Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор
заняття

 

1

Патентознавство та інтелектуальна власність

Конструювання верстатів і машин

90 / 3

54

36

3

2

1

 

залік

2

Інноваційний менеджмент

Менеджменту

90 / 3

36

54

2

1

1

 

залік

3

Оброблення надвеликих масивів даних

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

 2

екзамен

4

Теорія компілярів

АСОІУ

120 / 4

72

48

4

2


2

диф. залік

5

Теорія компілярів (курсова робота)

АСОІУ

30 / 1

 

30

 

 

 

 

Курсова робота

6

Цивільний захист

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

30 / 1

18

12

1

0,6

0,4

 

 залік

7

Практикум з іншомовного наукового спілкування-1. Іншомовне наукове спілкування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

8

Надійність корпоративних застосувань і баз даних

АСОІУ

150 / 5

54

96

3

 2

 

 1


екзамен

9

Методи та системи підтримки прийняття рішень

АСОІУ

150 / 5

54

96

3

2

 

1

екзамен

10

Менеджмент проектів програмного забезпечення

АСОІУ

120 / 4

54

66

3

2

1


диф. залік

 

Авторизація