4 курс

Бакалавр денна форма

7 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних 
 
на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних     на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття1

Політологія

Соціології

60 / 2

36

24

2

1

1

 

екзамен

2

Якість програмного забезпечення та тестування-1

АСОІУ

150 / 5

54

96

3

2

 

1

диф. залік

3 Якість програмного забезпечення та тестування-2 (курсова робота)
АСОІУ 30 / 1   30 / 1         курсовий проект

4

Безпека програм та даних

АСОІУ

165 / 5.5

 54

111

 3

 2

 

 1

 
екзамен

5

Людино-машинна взаємодія

АСОІУ

120 / 4

54

66

3

2

 

1

 залік

6

Моделювання систем

АСОІУ

180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

7

Технології розподілених систем та паралельних обчислень-1.
Технології розподілених систем

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

2

 залік

8

Іноземна мова проф. спрям.-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення.

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

диф. залік

9

Військова підготовка

Військовий інститут

 

За окремим планом військової підготовки

 

   

8 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних   на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних   на тиждень

 Лекції

 

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття

 

1 Технології розподілених систем та паралельних обчислень-2.
Технології паралельних обчислень
АСОІУ 150 / 5 54 96 6 4   4 екзамен

2

Основи охорони праці

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

45 / 1.5

18

27

2

1

1

 

екзамен

3

Проектний практикум

АСОІУ

120 / 4

62

58

7

4

 

3

диф. залік

4

Інтеграція інформаційних систем

АСОІУ

135 / 4.5

54

81

6

4

 

2

екзамен

5

Переддипломна практика

АСОІУ

225 / 7.5

0

225

0

 

 

 

 диф. залік

6

Дипломне проектування

АСОІУ

180 / 6

0

180

0

 

 

 

 

7

Військова підготовка

Військовий інститут

       

 

 

 

 

Авторизація