4 курс

Бакалавр денна форма

7 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних 
 
на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних     на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття1

Політологія

Соціології

60 / 2

36

24

2

1

1

 

екзамен

2

Якість програмного забезпечення та тестування

АСОІУ

120 / 4

72

48

4

2

 

2

диф. залік

3

Безпека програм та даних

АСОІУ

120 / 4

 54

66

 3

 2

 

 1

 
екзамен

4

Програмування Інтернет

ОТ

120 / 4

72

48

4

2

 

2

 диф. залік

5

Моделювання систем

АСОІУ

150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

6

Технології створення програмних продуктів для мобільних платформ

АСОІУ

120 / 4

72

48

4

2

 

2

 залік

7

Технології створення програмних продуктів для мобільних платформ(курсовий проект)

АСОІУ

45 / 1.5

 

45

       

курсовий проект

8

Іноземна мова проф. спрям.-2. Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення.

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

9

Технології розробки WEB-застосувань

АСОІУ

120 / 4

72

48

4

2

 

 2

 диф. залік

10

Військова підготовка

Військовий інститут

 

За окремим планом військової підготовки

 

   

8 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних   на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних   на тиждень

 Лекції

 

Практич заняття
(семінари)

Лабор.
заняття

 

1 Технологія розподілених систем та паралельних обчислень ОТ 120 / 4 64 56 8 4   4 диф. залік
2 Технологія розподілених систем та паралельних обчислень (курсова робота)
ОТ 30 / 1   30         курсова робота

3

Основи охорони праці

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

45 / 1.5

18

27

2

1

1

 

екзамен

4

Проектний практикум

АСОІУ

120 / 4

64

56

8

2

 

6

залік

5

Математичні методи оптимізації

АСОІУ

90 / 3

48

42

6

4

 

2

 диф. залік

6

Переддипломна практика

АСОІУ

180 / 6

0

180

0

 

 

 

 диф. залік

7

Дипломне проектування

АСОІУ

270 / 9

0

270

0

 

 

 

 

8

Військова підготовка

Військовий інститут

       

 

 

 

 

Авторизація