3 курс

Бакалавр денна форма

5 семестр

  


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних

 на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Технології розробки програмного забезпечення-1. Основи розробки програмного забезпечення на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js

АСОІУ

 180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

2 Бази даних-2. Програмні додатки з використанням баз даних АСОІУ  120 / 4 54 66 3 2   1 диф. залік

3

Бази даних-3. Програмні додатки з використанням баз даних (курсовий проект)

АСОІУ

 30 / 1

 

30

 

 

 

 


курсова робота

4

Операційні системи

ОТ

 180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

5

Мультипарадигменне програмування

АСОІУ

 165 / 5.5

72

93

4

2

 

2

диф. залік

6 Компоненти  програмної інженерії-1. Архітектура програмного  забезпечення ОТ 180 / 6 90 90 5 3   2 екзамен

7

Іноземна мова проф. спрям -1. Іноземна мова професійного спрямування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

8

Військова підготовка

Військовий інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних  на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних     на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Технології  створення програмних продуктів для мобільних платформ

АСОІУ

 120 / 4

54

66

3

2

 

1

екзамен

2 Технології розробки програмного забезпечення-2. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js
АСОІУ 120 / 4 54 66 3 2   1 диф. залік
3 Технології розробки програмного забезпечення-3. Технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET/Java/Node.js (курсовий проект)
АСОІУ 30  / 1   30 / 1         курсовий проект

4

Математичні методи оптимізації

АСОІУ

 120 / 4

54

66

3

2

 1

 

екзамен

5

Компоненти  програмної інженерії-2. Проектування програмного  забезпечення

АСОІУ

 180 / 6

72

108

4

2

 

2

екзамен

6

OLAP та сховища даних

АСОІУ

 120 / 4

72

48

4

2

 

2

диф. залік

7

Іноземна мова проф. спрям - 1. Іноземна мова проф. спрямування

Англійської мови гуманітарного спрямування №3
 30 / 1

18

12

1

 

1

 

залік

8

Правове забезпечення професійної діяльності

 Публічного права  60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

9

Групова динаміка і комунікації

АСОІУ

 120 / 4

72

48

4

2

 

2


залік

10

Військова підготовка

Військовий інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизація