3 курс

Бакалавр денна форма

5 семестр

  


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової

атестації

Аудиторних   на семестр

СРС

на

семестр

                  

Аудиторних

 на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Технології розробки WEB-застосувань

АСОІУ

 135 / 4.5

72

63

4

2

 

2

екзамен

2 Бази даних-2. Програмні додатки з використанням баз даних ОТ  120 / 4 72 48 4 2   2 диф. залік

3

Бази даних-2. Програмні додатки з використанням баз даних (курсовий проект)

ОТ

 45 / 1.5

 

45

 

 

 

 


курсовий проект

4

Безпека життєдіяльності

Охорони праці, промислової та цивільної безпеки

 45 / 1.5

26

19

1,5

1

0,5

 

диф. залік

5

Декларативне програмування

АСОІУ

 120 / 4

72

48

4

2

 

2

залік

6

Програмування Інтернет

ОТ

 150 / 5

72

78

4

2

 

2

екзамен

7 Конструювання програмного забезпечення ОТ 120 / 4 54 66 3 2   1 екзамен

8

Основи економічної теорії

Теоретичної та прикладної економіки

 60 / 2

36

24

2

1

1

 

залік

9

Іноземна мова проф. спрям -1. Іноземна мова професійного спрямування

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

 

10

Логіка

Філософії

 60 / 2

36

24

2

2

 

 

залік

11

Військова підготовка

Військовий інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр


п/п

Назва дисципліни

Назва кафедри,
яка викладає дисципліну

 Всього год/кред

Кількість
аудит.годин
за планом

Розподіл годин
за видами занять
на тиждень

Вид семестрової
атестації

Аудиторних  на семестр


СРС

на

семестр

                  

Аудиторних     на тиждень

Лекції

Практич заняття
(семінари)

Лабор. заняття

 

1

Історія української культури

Філософії

 60 / 2

36

24

2

1

1

 

екзамен

2

Технології  створення програмних продуктів для мобільних платформ

АСОІУ

 150 / 5

90

60

5

3

 

2

 залік

3 Технології  створення програмних продуктів для мобільних платформ (курсовий проект)
АСОІУ 45 / 1.5   45 / 1.5         курсовий проект

4

Математичні методи оптимізації

АСОІУ

 150 / 6

72

78

4

2

 

 2

екзамен

5

Економіка програмного забезпечення 

Теоретичної та прикладної економіки

 90 / 3

54

36

3

2

1

 

диф. залік

6

OLAP та сховища даних

АСОІУ

 120 / 4

72

48

4

2

 

2

диф. залік

7

Іноземна мова проф. спрям - 1. Іноземна мова проф. спрямування

Англійської мови гуманітарного спрямування №3
 45 / 1.5

36

9

2

 

2

 

залік

8

Правознавство

 Публічного права  60 / 2

36

24

2

2

 

 

залік

9

Організація комп'ютерних мереж

ОТ

 180 / 6

90

90

5

3

 

2

екзамен

10

Військова підготовка

Військовий інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторизація